Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Açıköğretim Diploma İşlemleri

Açıköğretim Fakültesi mezunlarının almayı hak kazandıkları diplomalarını nerden, nasıl alabilecekler. AÖF diploma bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğunda bu nasıl düzeltilecek. Açıköğretim diplomasının üzerinde "Açıköğretim" yazarmı bu ve bunun gibi daha birçok diploma hakkında sorunun cevabı bu yazıda.
 
Sınav sonuçlarıma göre mezun olacağım. Diplomamı ne zaman alabilirim?
Diplomalar, dönem sonu veya bütünleme sınavı sonuçları internetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir.
 
Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak kendileri veya yasal vekilleri imza karşılığında diplomalarını alabilirler.
 
Diploma düzenlendikten sonra AÖF bürosundan diplomanızı teslim almadan diploma üzerindeki kimlik bilgilerinizin doğruluğunu (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb. resmi bir kimlik belgesi ile) kontrol ediniz.
 
Diploma için ücret ödemem gerekiyor mu? 
Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.
 
Mezunlarımız Vakıfbank şubelerinden T.C. kimlik numarası ile öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcunu ödedikten sonra bağlı oldukları AÖF bürosuna banka dekontu ve öğrenci kimlik kartlarıyla bizzat başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler.
 
Diploma için ayrıca bir ücret alınmamaktadır.
 
Diploma yerine çıkış belgesi ya da mezuniyetimi gösteren belge alabilir miyim?
Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belge verilmemektedir. Bu nedenle mezunlar Dekanlık, Merkez Büro veya AÖF bürolarından diploma dışında herhangi bir mezuniyet belgesi talebinde bulunmamalıdır; bu yöndeki talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
 
Diplomamı Eskişehir’e gelerek Açıköğretim Fakültesinden teslim alabilir miyim?
Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro’dan mezunlara diploma teslimi yapılmamaktadır. Diplomalar hazırlandığı anda mezunlarımıza verilmek üzere, bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Mezunlarımız sadece bağlı oldukları AÖF bürosuna öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler.
 
Diplomamın “Aslı Gibi” tasdikli suretini alabilir miyim?
Mezunlara diploma asılları verildiğinden onaylı fotokopileri verilmez.
 
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olan öğrencilerimizden bazıları resmî veya özel kuruluşlara verilmek üzere onaylı diploma fotokopisi istemektedirler. Onaylı diploma fotokopisi isteyen resmî ve özel kuruluşların 31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin” 8/d maddesinin “İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslının uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.” hükmüne göre işlem yapmaları gerekmektedir.
 
Diplomam tarafıma posta veya kargo ile gönderilir mi?
Diplomalar posta veya kargo ile mezunlarımızın adreslerine gönderilmez.
 
Diplomayı öğrencinin adına yakını alabilir mi?
Diplomalar, mezunların kendisine veya yasal vekiline (noter onaylı vekiline) verilir. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez.
 
Diplomalar fotoğraflı olarak düzenlenebiliyor mu?
Diplomalar fotoğraflı olarak düzenlenmemektedir.
 
Diplomamdaki kimlik bilgilerim hatalı. Bilgilerin düzeltilmesi için ne yapmam gerekmektedir?
Diplomanın arka yüzündeki nüfus bilgileri hatalı olan mezunlara yeniden diploma düzenlenmektedir. Bu durumda tarafınıza yeniden diploma düzenlenebilmesi için, nüfus bilgilerinizdeki değişikliği belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ve diplomanızın aslı ile AÖF bürosuna ya da “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği 26470 ESKİŞEHİR” adresine posta ile müracaat etmeniz gerekmektedir.
 
Diploma düzenlendikten sonra AÖF bürosundan diplomanızı teslim almadan diploma üzerindeki kimlik bilgilerinizin doğruluğunu (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb. resmî bir belge ile karşılaştırarak) kontrol ediniz.
 
Diplomamı kaybettim. Diplomam yeniden düzenlenebilir mi?
Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde “İkinci Nüsha (Duplikata)” ibaresi yer alır. “İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma”nın da kaybı hâlinde yeniden İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma düzenlenmektedir.
 
“İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma” isteyenler, Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi IBAN TR 070001001900400036895009 numaralı hesabına 80.00 TL tutarındaki ücreti ödeyip bankadan aldıkları dekontun aslını dilekçelerine ekleyerek AÖF bürosuna başvurabilirler. “İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma”, başvurudan itibaren en geç 20 gün içerisinde düzenlenmektedir.
 
“İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma” düzenlenebilmesi için ödemeniz gereken tutarın bankaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo vb. yolla gönderilmesi hâlinde işlem yapılmaz ve yatırılan tutar iade edilmez.
 
Kaybolan diplomanın bulunması veya “İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma” düzenletilmesinden vazgeçilmesi halinde bankaya yatırılan tutar geri verilmez.
 
Diplomamı aldıktan sonra soyadım değişti. Diplomam, yeni soyadıma göre tekrar düzenlenir mi?
Diplomanın düzenlenmesinden sonra yasal nedenlerle olan değişikliklere göre yeniden diploma düzenlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle, diplomanızı yasal belgenizle birlikte kullanmanız gerekmektedir.
 
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi mezunlarının diplomaları ile diğer örgün öğretim yapan fakültelerden mezun olanlara düzenlenen diplomalar arasında sağladığı haklar bakımından herhangi bir fark var mı?
Fakültemiz öğrencileri ile eş değer öğretim yapan örgün öğretim öğrencileri arasında haklar bakımından fark bulunmadığı gibi, her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahiptirler.
 
Bu durum her vesile ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Nitekim; Yükseköğretim Kurulunun başvurusu üzerine Başbakanlıkça tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilen 03.03.1987 tarih ve 1987/5 sayılı Genelge ile Açıköğretim Fakültesi mezunlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarında açılmış ve açılacak olan imtihanlarda İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olanlarla eş değer tutularak imtihanlara kabul edilmeleri gerektiği duyurulmuştur.
 
Diplomalarda açıköğretim ibaresi yer alacak mı?
Anadolu Üniversitesi’nde açıköğretim sistemiyle öğretim yapan 3 fakülte bulunmaktadır. Bunlar Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesidir.
 
Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki önlisans programı ve lisans bölümlerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarında Açıköğretim Fakültesi ve program/bölüm adı yer almaktadır.
 
İktisat Fakültesi bünyesindeki lisans bölümlerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarında İktisat Fakültesi ve bölümün adı yer almaktadır.
 
İşletme Fakültesi bünyesindeki lisans bölümlerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarında İşletme Fakültesi ve bölümün adı yer almaktadır. 

 

Diploma Eki (Diploma Supplement) nedir? Tarafıma düzenlenmesi için ne yapmam gerekiyor?

Diploma Eki, diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusal eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir.

Diploma Eki (Diploma Supplement), diplomaya ek bir belge olup diploma yerine kullanılamaz; ancak diploma ile birlikte geçerlidir.

Diploma Eki’nin en önemli amaçlarından biri, yükseköğretimde şeffaflığı artırmak ve dolayısıyla derecelerin akademik ve mesleki açıdan adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Diploma Eki’nde herhangi bir yargı ya da önermeye yer verilmez.


Diploma Eki (Diploma Supplement) kaybettim yeniden düzenlenebilir mi?

Diploma Eki (Diploma Supplement) yeniden düzenlenmesini isteyen mezunlarımıza, isteklerini belirten imzalı dilekçeyi “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği 26470 ESKİŞEHİR” adresine göndermeleri halinde tekrar Diploma Eki (Diploma Supplement) düzenlenerek dilekçelerinde belirtilen adreslerine gönderilmektedir.


Eski mezun öğrencilere Diploma Eki (Diploma Supplement) düzenleniyor mu?

Eski mezun öğrencilerimize de istemeleri halinde Diploma Eki (Diploma Supplement) düzenlenmektedir.

Diploma Eki (Diploma Supplement) isteğinizi belirten imzalı dilekçeyi “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği 26470 ESKİŞEHİR” adresine göndermeleri halinde düzenlendikten sonra dilekçelerinde belirtilen adreslerine gönderilmektedir.


Diploma Eki (Diploma Supplement) için ücret alınıyor mu?

Diploma Eki, diploma ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. Diploma Eki’nin kaybolması veya tahrip olması halinde yeniden düzenlenmesini isteyen mezunlarımızdan da ücret alınmamaktadır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu Yenile