:
AÖF Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, lise eğitimden sonra iki yıllık süren önlisans düzeyinde bir eğitim programıdır. Program Anadolu Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim sisteminin reorganizasyonu doğrultusunda 1993 yılında açılmıştır.


Program kapsamında sunulan derslerle öğrencilerin günümüz çalışma hayatında büro yöneticileri ve yönetici asistanlarından beklenilen sorumlulukları yerine getirebilecekleri bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Program büro yöneticisi ve yönetici asistanlarının günlük faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyacakları mesleki bilgilere ek olarak çalıştıkları organizasyonların iç işleyişi ile dış paydaşlarla olan etkileşimini anlamaya yönelik bütüncül bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.


Programdan mezun olanlar büro yöneticisi ve yönetici asistanı olarak özel, kamu ve kâr amacı gütmeyen kurumlar tarafından istihdam edilebilmektedir.

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri    
       
BYA101U BÜRO YÖNETİMİ 1-4 1-8
İŞL107U GENEL İŞLETME 1-4 1-8
MUH101U GENEL MUHASEBE 1-4 1-8
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1-4 1-8
İKT101U İKTİSADA GİRİŞ 1-4 1-8
İLT107U İLETİŞİM BİLGİSİ 1-4 1-8
ALM101U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA101U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG101U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
2. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
FİN102U FİNANS MATEMATİĞİ 1-4 1-8
HİT102U HALKLA İLİŞKİLER 1-4 1-8
HUK108U İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1-4 1-8
MUH102U ÖN MUHASEBE YAZILIMLARI VE KULLANIMI 1-3 1-6
SOS110U ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1-4 1-8
ÇMH104U TOPLANTI VE SUNU TEKNİKLERİ 1-3 1-6
ALM102U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA102U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG102U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
3. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
ADL201U BÜRO TEKNOLOJİLERİ 1-4 1-8
İLT207U İKNA EDİCİ İLETİŞİM 1-4 1-8
İŞL201U İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK 1-4 1-8
BYA201U KLAVYE ÖĞRETİMİ 1-4 1-8
BYA203U MESLEKİ YAZIŞMALAR 1-4 1-8
BYA205U YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
4. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
BYA202U DOSYALAMA ARŞİVLEME 1-4 1-8
BYA204U İŞ ORTAMINDA PROTOKOL VE DAVRANIŞ KURALLARI 1-4 1-8
TKY202U KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 1-4 1-8
BYA206U KAMU ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ 1-4 1-8
İLT202U KRİZ İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ 1-4 1-8
PZL208U MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Mezuniyet Koşulları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı Diploması” alırlar.

 


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Mezuniyet Sonrası

Kamu ve özel kuruluşlarda yönetici asistanı ya da büro elemanı olarak istihdam edilirler.

 


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü İstihdam Olanakları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programını tamamlayanlar güçlü büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bilgi ve becerileri ile kurum ve kuruluşlarda birçok fırsat elde edebilirler. Küçük ya da büyük, ulusal ya da uluslararası, ister hizmet sektörü ister üretim sektörü olsun her tür firmada, eğitimden, turizme tüm iş kollarında çalışabilirler.

 


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Büro Yönetimi ve Asistanlığı bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Büro Yönetimi ve Asistanlığı  bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+  Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+  Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavlı (DGS)

 

Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
İşletme Bilgi Yönetimi
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Sağlık Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavsız (Açıköğretim)

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim),
İktisat (Açıköğretim),
Kamu Yönetimi (Açıköğretim),
Maliye (Açıköğretim),
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),
İşletme (Açıköğretim),
Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim)