:
AÖF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programının amacı, çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemeyi ve bu kapsamda eğitim ve öğretim sunmayı amaçlamaktadır.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Kayıt İşlemleri

 

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
İŞL107U GENEL İŞLETME 1-4 1-8
MUH103U GENEL MUHASEBE I 1-4 1-8
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1-4 1-8
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 1-4 1-8
MAT105U MATEMATİK I 1-4 1-8
SOS111U SOSYOLOJİ I 1-4 1-8
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
2. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
HUK110U BORÇLAR HUKUKU 1-4 1-8
MUH104U GENEL MUHASEBE II 1-4 1-7
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 1-4 1-8
MAT106U MATEMATİK II 1-4 1-8
SOS112U SOSYOLOJİ II 1-4 1-8
İŞL104U YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1-4 1-8
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
3. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
HUK209U ANAYASA HUKUKU 1-4 1-8
ÇEK203U ÇALIŞMA EKONOMİSİ I 1-4 1-8
İKT201U İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 1-4 1-8
İST201U İSTATİSTİK I 1-3 1-6
MLY203U KAMU MALİYESİ 1-4 1-8
ÇEK201U SOSYAL POLİTİKA I 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
4. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
ÇEK204U ÇALIŞMA EKONOMİSİ II 1-4 1-7
HUK210U İDARE HUKUKU 1-4 1-7
İST202U İSTATİSTİK II 1-4 1-8
ÇEK202U SOSYAL POLİTİKA II 1-4 1-8
HUK208U TİCARET HUKUKU 1-4 1-8
İKT210U ULUSLARARASI İKTİSAT 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
5. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
HUK301U BİREYSEL İŞ HUKUKU 1-4 1-8
ÇEK301U ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİ 1-4 1-8
SOS323U ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
ÇEK303U İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 1-3 1-7
İKT301U PARA VE BANKA 1-4 1-8
PSİ103U PSİKOLOJİ 1-4 1-8
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
6. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
PSİ104U ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 1-4 1-8
ÇEK302U GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK 1-4 1-7
SOS110U ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1-4 1-8
ÇEK304U SENDİKACILIK 1-4 1-8
HUK302U TOPLU İŞ HUKUKU 1-4 1-8
ÇEK306U ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA 1-4 1-8
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
7. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
ÇEK401U ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 1-4 1-8
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
ÇEK403U İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1-4 1-8
ÇEK405U SOSYAL GÜVENLİK 1-4 1-8
MLY201U TÜRK VERGİ SİSTEMİ 1-4 1-8
SOS319U TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
8. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
ÇEK402U ÇALIŞMA YAŞAMININ DENETİMİ 1-4 1-8
İLT184U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1-4 1-8
HUK402U SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1-4 1-8
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ 1-4 1-8
ÇEK404U YENİ TEKNOLOJİLER VE ÇALIŞMA HAYATI 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mezuniyet Koşulları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı Diploması” alırlar.

 


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mezuniyet Sonrası

Bu alanda öğrenim görenler, DPT'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtiçi ve yurtdışı ünitelerinde, SSK, Bağkur, T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma Ekonomistlerinin önemli çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır.

 


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İstihdam Olanakları

Bu programı bitirenler “Çalışma Ekonomisti” unvanı ile iş piyasası, sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca, devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma, düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında, sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma, işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynar.

 


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programından mezun olan öğrenciler, isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.