:
AÖF Çocuk Gelişimi Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Çocuk Gelişimi Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Bölümünün Amacı

 

Çocuk Gelişimi Önlisans Programının amacı, 0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan insan kaynağı yetiştirmektir.

 

Çocuk Gelişimi Bölümü Kayıt İşlemleri

 

Çocuk Gelişimi Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile öğrenci kabul edilmektedir. 2016 YGS puan türlerinin en az birinden, 150 ve daha yukarı puan almış olanların 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.


Bu programa kayıt olabilmek için Yeni Kayıt sayfasını inceleyebilirsiniz.

 


Çocuk Gelişimi Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

 

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Çocuk Gelişimi Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ÖMB101U EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1-6 1-12
PSİ103U PSİKOLOJİ 1-4 1-8
ÖMB301U SINIF YÖNETİMİ 1-5 1-11
SOS204U DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 1-4 1-8
İLT107U İLETİŞİM BİLGİSİ 1-4 1-8
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
ALM101U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA101U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG101U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SAĞ101U TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ 1-4 1-8
ÇGE102U ÇOCUK GELİŞİMİNDE ALAN ÇALIŞMALARI 1-4 1-8
ÇGE104U HASTA ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 1-4 1-8
ÇGE106U ÇOCUK GELİŞİMİNDE NORMAL VE ATİPİK GELİŞİM 1-4 1-8
ÇGE108U ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 1-4 1-8
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
ALM102U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA102U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG102U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ÇGE201U ÇOCUK GELİŞİMİ Belirlenecek Belirlenecek
ÇGE203U ÇOCUK VE DRAMA Belirlenecek Belirlenecek
ÇGE205U ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Belirlenecek Belirlenecek
ÇEK205U ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ 1-4 1-8
ÇGE207U ÇOCUK GELİŞİMİNDE PROGRAM Belirlenecek Belirlenecek
ÇGE209U AİLE EĞİTİMİ Belirlenecek Belirlenecek
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ÇGE202U GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Belirlenecek Belirlenecek
ÇGE204U ÇOCUK VE OYUN Belirlenecek Belirlenecek
ÇGE206U KURUM UYGULAMALARI Belirlenecek Belirlenecek
ÇGE208U ÇOCUKLARI TANIMA VE DEĞERLENDİRME Belirlenecek Belirlenecek
ÇGE212U ÇOCUKTA SANAT EĞİTİMİ VE YARATICILIK Belirlenecek Belirlenecek
ÇGE210U ÇOCUK, BİLİM VE TEKNOLOJİ Belirlenecek Belirlenecek
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8

 

Çocuk Gelişimi Bölümü Mezuniyet Koşulları

Çocuk Gelişimi Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Çocuk Gelişimi Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Önlisans Programı Diploması” alırlar.

 


Çocuk Gelişimi Bölümü Mezuniyet Sonrası

Çocuk Gelişimi lisans programını tamamlayan öğrencileri mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Çocuk Gelişimi mezunları bu konuda derin bilgiye sahip, nitelikli personeller olarak çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araç geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunar.

 


Çocuk Gelişimi Bölümü İstihdam Olanakları

Çocuk Gelişimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde,  rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.

 


Çocuk Gelişimi Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Çocuk Gelişimi bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Çocuk Gelişimi bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+  Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+  Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Çocuk Gelişimi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavlı (DGS)

 

Çocuk Gelişimi
Okul Öncesi Öğretmenliği

 

Çocuk Gelişimi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavsız (Açıköğretim)


 

DGS ile Açıköğretim 5. Yarıyıla Fark Dersleri alınarak devam edilebilecek lisans bölümleri.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim),
İktisat (Açıköğretim),
Kamu Yönetimi (Açıköğretim),
Maliye (Açıköğretim),
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),
İşletme (Açıköğretim),
Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim)