:
AÖF Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Önlisans Programının amacı, kamu ve özel kuruluşlara karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi sistemleri ve teknolojileri ve konumsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir.

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Kayıt İşlemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile öğrenci kabul edilmektedir. 2016 YGS puan türlerinin en az birinden, 150 ve daha yukarı puan almış olanların 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.


Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
CBS107U BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTALAMA I 1-5 1-10
CBS109U BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEMEL TASARIM 1-4 1-8
CBS105U COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN TEMEL İSTATİSTİK 1-4 1-8
CBS103U COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ 1-4 1-8
BLY105U İŞLEM TABLOLARI I 1-6 1-12
İLT105U KURUMSAL İLETİŞİM VE BİRLİKTE ÇALIŞMA I 1-6 1-12
İNG101U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
CBS108U BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTALAMA II 1-5 1-10
CBS104U COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 1-4 1-8
CBS106U COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI 1-4 1-8
BLY106U İŞLEM TABLOLARI II 13-18 13-24
İLT106U KURUMSAL İLETİŞİM VE BİRLİKTE ÇALIŞMA II 13-18 13-24
CBS110U VERİTABANLARINA GİRİŞ 1-4 1-7
İNG102U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
CBS207U CBS'DE PROJE TASARIMI VE YÖNETİMİ I 1-4 1-8
CBS205U FOTOGRAMETRİ 1-4 1-8
CBS203U KONUMSAL VERİTABANI 1-4 1-8
BLY209U OFİS UYGULAMALARI GELİŞTİRME I 1-6 1-12
BLY203U PLANLAMA VE DENETLEME ARAÇLARI I 1-6 1-12
CBS201U UZAKTAN ALGILAMA 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
CBS208U CBS'DE PROJE TASARIMI VE YÖNETİMİ II 1-4 1-8
KÜL202U GÖRSEL KÜLTÜR 1-3 1-6
BLY210U OFİS UYGULAMALARI GELİŞTİRME II 13-18 13-24
BLY204U PLANLAMA VE DENETLEME ARAÇLARI II 13-18 13-24
CBS202U UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI 1-5 1-10
CBS204U VERİTABANI UYGULAMALARI 1-6 1-10
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 


Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Mezuniyet Koşulları

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Önlisans Programı Diploması” alırlar.

 


Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Mezuniyet Sonrası

Coğrafi Bilgi Sistemleri programından mezun olan öğrenciler; Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Devlet Su İşleri, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile sağlık, alt yapı, arkeoloji, savunma, orman, elektrik, tarım, havacılık, meteoroloji, jeoloji, yeraltısuyu, barajlar ve göletler, yağmurlama ve damla sulama, petrol, maden gibi birçok sektörde görev alma imkânına sahiptirler. 

 


Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü İstihdam Olanakları

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamuda ve özel sektörde istihdam şansı bulacaklardır. Coğrafi Bilgi Sistemleri Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki Haritacılık, Hidrolojik Uygulamalar, Jeolojik Uygulamalar, Ormancılık Uygulamaları, Zirai Uygulamalar, Denizcilik ve Kıyı Yönetimi, Savunma Uygulamaları alanlarında çalışan kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekânsal veri üreten birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler. Mezunlar, ülkemizde hızla gelişen bir sektör olan veri tabanı yönetimi ve konumsal veri tabanı uygulamaları başta olmak üzere tüm bilişim hizmeti noktalarında istihdam edilebilirler.


Ayrıca programı tamamlayanlar 2 yıllık önlisans mezunu statüsünde olacaklarından örgün ve uzaktan eğitim lisans programlarına dikey geçiş yapabileceklerdir.
Bunun dışında Anadolu Üniversitesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile yapılan bir çerçeve protokol dahilinde CBS Kullanımının Ülkemizde Yaygınlaştırılması Amacıyla yapılmış bir işbirliği bulunmaktadır. Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Kurumu nezdinde hazırlanan CBS Uzmanı ve CBS Operatörü Meslek Standartları ve Mesleki Yeterlilikleri kurumlar arası işbirliği ile hazırlanmıştır.

 


Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans/önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Cografi Bilgi Sistemlerini sınavsız sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Cografi Bilgi Sistemlerini bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+  Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+  Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavlı (DGS)

 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar-Enformatik

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Geomatik Mühendisliği

Şehir ve Bölge Planlama

Jeoloji Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavsız (Açıköğretim)

 

DGS ile Açıköğretim 5. Yarıyıla Fark Dersleri alınarak devam edilebilecek lisans bölümleri.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim),
İktisat (Açıköğretim),
Kamu Yönetimi (Açıköğretim),
Maliye (Açıköğretim),
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),
İşletme (Açıköğretim),
Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim)