:
AÖF Felsefe Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Felsefe Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Felsefe

Felsefe Lisans Programının amacı öğrencilere felsefi mirası tanıtarak, felsefi yöntem ile eleştirel bakış açısını kazandırmak, kavramsal düşünmeyi öğretmek ve öğrencilere felsefe yapmalarının zeminini hazırlamaktır.

Felsefe temel doğruların akla dayanan bir araştırmasıdır. Bu amaçla felsefe gündelik yaşamın, bilim, sanat, din, politika ya da herhangi başka bir alanın görüşlerini ve kavramlarını disiplinli bir sorgulama ile ele almanın yollarını açar. Her alanda kavramların doğru kullanılmasına yönelik bilinç geliştirilmesini amaçlar. Yeni sorular ortaya atar ve bu soruları yanıtlamaya çalışırken kendine özgü yeni kavramlar tanıtır.​

 

Felsefe Bölümü Kayıt İşlemleri

 

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Felsefe Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Felsefe Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
FEL101U İLKÇAĞ FELSEFESİ 1-4 1-8
PSİ101U PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1-4 1-8
SOS103U SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR 1-4 1-8
ÇEK101U SOSYAL POLİTİKA 1-4 1-8
SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1-4 1-8
TAR113U UYGARLIK TARİHİ I 1-3 1-7
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
2. Yarıyıl Dersleri    
DERS KODU DERS ADI ARA SINAV DS SINAVI
SOS106U BİREY VE DAVRANIŞ 1-4 1-8
MAT103U GENEL MATEMATİK 1-4 1-8
SOS104U İNSAN VE TOPLUM 1-4 1-8
KÜL102U KÜLTÜR TARİHİ 1-5 1-10
MNT102U SEMBOLİK MANTIK 1-4 1-8
TAR114U UYGARLIK TARİHİ II 8-10 8-14
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
3. Yarıyıl Dersleri    
DERS KODU DERS ADI ARA SINAV DS SINAVI
SOS203U ANTROPOLOJİ 1-5 1-10
FEL201U EPİSTEMOLOJİ 1-6 1-12
FEL207U FELSEFE 1-4 1-8
SOS201U KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ 1-4 1-8
FEL205U ORTAÇAĞ FELSEFESİ I 1-4 1-8
FEL203U YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
4. Yarıyıl Dersleri    
DERS KODU DERS ADI ARA SINAV DS SINAVI
TAR224U BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ 1-4 1-8
PSİ192U EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1-6 1-11
SAN202U GÜZEL SANATLAR 1-5 1-10
FEL204U METAFİZİK 1-4 1-8
SOS202U MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ 1-4 1-8
FEL206U ORTAÇAĞ FELSEFESİ II 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
5. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
FEL202U BİLİM FELSEFESİ 1-3 1-6
SOS301U ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI 1-4 1-8
FEL102U ETİK 1-3 1-6
FEL301U MODERN FELSEFE I 1-3 1-6
FEL303U SİYASET FELSEFESİ I 1-3 1-6
FOT101U TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 1-3 1-6
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
6. Yarıyıl Dersleri    
DERS KODU DERS ADI ARA SINAV DS SINAVI
ADL106U İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 1-4 1-8
MNT302U MANTIĞIN GELİŞİMİ 1-3 1-6
FEL302U MODERN FELSEFE II 1-3 1-6
FEL304U SİYASET FELSEFESİ II 1-3 1-6
SOS302U SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER 1-4 1-8
SİY102U TÜRK SİYASAL HAYATI 1-4 1-8
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
7. Yarıyıl Dersleri    
DERS KODU DERS ADI ARA SINAV DS SINAVI
FEL403U ÇAĞDAŞ FELSEFE I 1-4 1-8
FEL409U DİL FELSEFESİ 1-3 1-6
FEL407U ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ 1-3 1-6
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
PSİ201U SOSYAL PSİKOLOJİ I 1-4 1-8
FEL401U TARİH FELSEFESİ I 1-3 1-6
FEL405U TÜRKİYE'DE FELSEFENİN GELİŞİMİ I 1-3 1-6
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
8. Yarıyıl Dersleri    
DERS KODU DERS ADI ARA SINAV DS SINAVI
FEL404U ÇAĞDAŞ FELSEFE II 1-3 1-6
İLT184U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
MNT402U KLASİK MANTIK 1-3 1-6
PSİ202U SOSYAL PSİKOLOJİ II 1-4 1-8
FEL402U TARİH FELSEFESİ II 1-4 1-8
FEL406U TÜRKİYE'DE FELSEFENİN GELİŞİMİ II 1-3 1-6
FEL306U ZİHİN FELSEFESİ 1-5 1-10
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 


Felsefe Bölümü Mezuniyet Koşulları

Felsefe Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Felsefe Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Felsefe Lisans Programı Diploması” alırlar.

 


Felsefe Bölümü Mezuniyet Sonrası

Felsefe Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurarak akademisyen olabilecekleri gibi, yayınevlerinde editör olarak, gazete ve dergilerde yazar olarak, özel şirketlerde danışman olarak, insan kaynakları, halkla ilişkiler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kuruluşlarında eleştirel düşünme ve mantıksal ilişkileri kullanabilecekleri işlerde başarılı olabilirler.​​​​​​​​​​​​​​​​​

 


Felsefe Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Felsefe bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. 
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler.
+  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+  Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+  Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Felsefe Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Felsefe Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.