:
Açıköğretim Ders Kodları ve Cevap Anahtarı Kullanımı Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Açıköğretim Ders Kodları ve Cevap Anahtarı Kullanımı

 

Aşağıda yer alan kodlar Açıköğretim Derslerinin kodlarıdır. Bu kodları kullanmadan önce aşağıdaki açıklamaları okumanızda fayda vardır.   

  

1- Hedef AOF Geçmiş Yıllar soru bankasında dersler aşağıdaki kodlara göre indexlenmiş olup bilgisayarınıza indirdiğiniz .pdf uzantılı dosyaların isimleri bu kodlardan oluşmaktadır.
(Örneğin 2259.pdf  dosyası  Afetlerde Hem. Ve Halk Sağ.Hem. Dersine aittir)

 

2- Açıköğretim sisteminde bazı dersler farklı bölümlerde farklı yıllarda okunmaktadır. Bu nedenle hangi kodun sizin ihtiyacınız olan derse ait olduğunu anlamak için www.hedefaof.com sitesinden bölümünüzdeki dersin kodunu kontrol ediniz.
( Örneğin 3161-1161-2430 kodları Anayasa Hukuku Dersine aittir.)    

 
3- 1 İle Başlayan dersler birinci sınıf 2 ile başlayan dersler ikinci sınıf 3. İle Başlayan dersler 3. sınıf 4 ile başlayan dersler 4. sınıf dersleridir.

  •  

2259

 Afetlerde Hem. Ve Halk Sağ.Hem.

2292

 Çağdaş Dünya Tarihi

2262

 Dış Ticarete Giriş

2071

 Aile Ekonomisi

1265

 Çağdaş Eğitimde Yeni Teknoloji

2229

 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hem.

2417

 Aile Psikolojisi ve Eğitim

4620

 Çağdaş Felsefe

1269

 Dünyanın ve Türkiyenin Yak.Tar.

2413

 Aile Sağlığı

1268

 Çağdaş İnsan Çağdaş Yaşam

2273

 Edebiyat Bil ve Teorileri

3677

 Aile Sosyolojisi

3674

 Çağdaş Sosyoloji Kuramları

1266

 Eğitim Bilimlerinde Yenilikler

2414

 Aile Yapısı ve İlişkileri

2275

 Çağdaş Türk Edebiyatı

1518

 Eğitim Bilimlerine Giriş

2332

 Ana Konularıyla Kur'an

2082

 Çağdaş Türk Edebiyatı

2541

 Eğitim Sosyolojisi ve Felsefesi

2645

 Anadolu Arkeolojisi

4718

 Çağdaş Türk Edebiyatları

2563

 Eğitim ve Geliştirme

2288

 Analitik Geometri

4717

 Çağdaş Türk Yazı Dilleri

3675

 Ekonomi, Endüstri ve Toplum

2285

 Analiz

3164

 Çalışma Ekonomisi 

2601

 Elektrik Enerjisi Üret.ve Dağ

2240

 Anasağlığı ve aile planlaması

2561

 Çalışma İlişkileri

2637

 Elektronik Ticaret

1210

 Anatomi

2691

 Çatışma ve Stres Yönetimi

3710

 Eleştiri Tarihi ve Kuramları

3161

 Anayasa Hukuk 

2237

 Cerrahi Hastalıklar

2559

 Emlak Finans ve Eml.Değerleme

1161

 Anayasa Hukuku

2228

 Cerrahi Hastalıklar Hem

2554

 Emlak Komisyonculuğu Hukuku

2430

 Anayasa Hukuku

2350

 Çeviri: Türk   İng./İng   Türk.

2555

 Emlak Vergi Sistemi

3371

 Anne Baba Eğitimi

2320

 Çevre Sağlığı

2557

 Emlak Yönetimi ve Uygulama

1536

 Anne Cocuk Sağ.Bes ve İlk Yardım

2260

 Çevre Sağlığı ve Epidemiyoloji

4458

 Endüstriyel İlişkiler 

2079

 Antropoloji

1270

 Çevre ve İnsan

2604

 Enerji Analiz ve Yönetimi

2252

 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 

2445

 Ceza Hukuku

2603

 Enerji Ekonomisi

4729

 Avrupa Birliği 

2448

 Ceza Muhakemesi Hukuku

2602

 Enerji Tasarrufu ve Çevre

1515

 Bağlamsal Dilbilgisi I

2571

 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

2226

 Epidemiyolojiye Gir ve İnfek Hast

2523

 Bağlamsal Dilbilgisi II

2540

 Çoc.Oyun Gelişim Bed.Eğit. Ve Oyun

2610

 Epistemoloji

2126

 Banka ve Sigorta Hukuku

4549

 Çoc.Ruh Sağlığı ve Kişi Arası ilet.

2539

 Erken Cocuk Döneminde Gelişim

2116

 Banka ve Sigorta Muhasebesi

2239

 Çocuk Sağlığı ve Gelişimi

1698

 Eski Türk Edebiyatında Akımlar

2129

 Banka ve Sigorta Pazarlaması

2230

 Çocuk Sağlığı ve Hasta.Hemş

3613

 Etik

2412

 Bankacılık Uygulamaları

3384

 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

1520

 Etkili İletişim Becerileri

1699

 Batı Edebiyatında Akımlar

2597

 Cografi Bilgi Sis.Ana ve Yor.

2415

 Ev Yönetimi

4488

 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

1401

 Çokluortam Uygulamaları

1212

 Farmakoloji

2556

 Belediye ve Gayrimenkul Mevz

4716

 Cumhuriyet Dönemi Nesri

2253

 Felsefe

1209

 Beslenme

4715

 Cumhuriyet Dönemi Şiiri

4618

 Felsefi Yöntem

2694

 Bilet Satış

4440

 Dav.ve Öğr.Sor.Ol.Çocuk Eğtim.

2283

 Fen Bilgisi Öğretimi

1338

 Bilgisayar

1003

 Davranış Bilimlerine Giriş 

2631

 Film ve Video Yapımı

2276

 Bilgisayar

2652

 Depo ve Envanter Yönetimi

2662

 Finans Matematiği

3612

 Bilim Felsefesi

3154

 Devlet Bütçesi 

4456

 Finansal Ekonomi 

3545

 Bilimsel Araş,Yöntem ve Ölç.Değ

4530

 Dil Becerilerinin Öğretimi

2666

 Finansal Kurumlar

2558

 Bina ve Yapı Bilgisi

4395

 Dil Edinimi

3167

 Finansal Yönetim 

3484

 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

4619

 Dil Felsefesi

2279

 Fizik

2315

 Bitki Koruma

3527

 Dilbilim

1264

 Fizik Kimya Biyoloji

2242

 Biyoistatistik ve Bilgisayar

1329

 Din Hizm.İletişim ve Halkla İliş

1211

 Fizyoloji

1214

 Biyokimya

4492

 Din Kül ve Ahlak Bil.Öğretimi

1626

 Fotoğraf ve Hareket Gör.Tarih

2281

 Biyoloji

4683

 Din Sosyolojisi

2632

 Fotoğrafın ve Kamera.Kul.alan

2441

 Büro Teknikleri

2336

 Dine Yeni Yaklaşımlar

1599

 Geleneksel Enerji Kaynakları 

2050

 Büro Yönetimi

1519

 Dinleme ve Sesletim

3711

 Genel Dilbilim

2104

 Bütçe

2335

 Dinler Tarihi

2324

 Genel Hayvan Hastalıkları

2566

 Bütünleşik Pazarlama İletişimi

2105

 Dış Tic.İşl.Muh

2511

 Genel İşletme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1002

 Genel İşletme 

4547

 İlköğretim Hazırlık ve İlk.Prog

2648

 Lojistik Yönetimi ve Uygulama

1007

 Genel Matematik 

3485

 İlköğretimde Çocuk Edebiyatı

2651

 Lojistikte Teknoloji Kullanımı

1435

 Genel Meyvecilik

3481

 İlköğretimde Drama

2462

 Mağaza Atmosferi

1313

 Genel Mik.Biyoloji ve İmmünol

3486

 İlköğretimde Tekno ve Materyal Tas

2665

 Makro İktisat Teorisi

2510

 Genel Muhasebe

3482

 İlöğretimde Kaynaştırma

4177

 Maliye Politikası 

1001

 Genel Muhasebe 

4490

 İlokuma ve Yazma Öğretimi

2087

 Maliyet Muhasebesi

2042

 Genel Turizm Bilgisi 

2478

 İnfaz Hukuku

3169

 Maliyet Muhasebesi 

2316

 Gıda Teknolojisi

4532

 İng.Öğret.Öğr.Tek.ve Mate.Tas

3616

 Mantığın Gelişimi

2636

 Girişim Finansmanı

3528

 İngiliz/Amerikan Edebiyatı

2568

 Marka İletişim Analiz ve Araş

4202

 Girişimcilik 

3362

 İngilizce Öğretiminde Yaklaş.

2567

 Marka İletişimi Tasarımı ve Uy.

2633

 Girişimcilik ve İş Kurma

1344

 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

2565

 Marka ve Yönetimi

1624

 Görsel Estetik

2447

 İnsan Hak. ve Kamu Özğürlükleri

1398

 Masaüstü Yayıncılık

2408

 Grafik Uygulamaları

4730

 İnsan Hakları ve Demokratik Sü. 

4494

 Matematik Fen ve Tekno Öğretimi

2108

 Gümrükleme

2193

 İnsan Kaynakları Yönetimi

2289

 Matematik Öğretimi

2569

 Güvenlik Sistemleri

4193

 İnsan Kaynakları Yönetimi 

1475

 Medeni Usul Hukuku

3723

 Güvenlik ve Strateji 

2404

 İnternet Bilişim Hizmetleri

2660

 Medya Çalışma Hayatı

2668

 Haber Sunum Teknikleri

3165

 İş Hukuku 

2655

 Medya Hukuku

2657

 Haber Yazma Teknikleri

2634

 İş Planı

4684

 Medya Sosyolojisi

1654

 Haberciliğin Temel Kavramlar

2436

 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2480

 Memur Hukuku

1696

 Halk Edebiyatına Giriş

3155

 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

2664

 Menkul Kıymet Yatırmı ve Ana.

2706

 Halk Hikayeleri ve Masallar

2192

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2122

 Mesleki Yabancı Dil 

2175

 Halkla İlişkiler

4192

 işçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

2609

 Metafizik

1443

 Halkla İlişkiler ve İletişim

1326

 İslam Dininin Esasları

1213

 Mikrobiyoloji

2420

 Halkla İlişkiler Yazarlığı

1325

 İslam Dininin Temel Kaynakları

3614

 Modern Felsefe

2418

 Halkla İlş.Uygulama Teknikleri

2333

 İslam Düşünce Tarihi

4493

 Müzik ve Görsel Sanat Öğretimi

2097

 Halkla İlş.Uygulama ve Örenk Olay

1399

 İşlem Tabloları

2199

 Muhasebe Bilgi Sistemi

1594

 Harita Bilgi ve Coğ.Bil.Sis.

1397

 İşletim Sistemleri

4195

 Muhasebe Denetim ve Mali Analiz 

4491

 Hayat Bil ve sosyal Bil. Öğretimi

2661

 İşletme Finansmanı

2059

 Muhasebe Uygulamaları 

1312

 Hayvan Fizyolojisi

2064

 İstatistik 

2248

 Nükleer Tıp

1314

 Hayvancılık Bilgisi

2255

 İthalat İhracat Uygulamaları

2407

 Ofis Uygulamaları Geliştirme

2323

 Hayvansal Ürünler Teknolojisi

1449

 Jandarmanın Görev ve Yetkileri

2521

 Öğretim ilke ve Yöntemleri

2247

 Hematoloji

2238

 Kadın Hastalıkları ve Doğum

2353

 Öğretimde Planlama ve Değer.

1263

 Hemşireliğin Temelleri

1477

 Kalem Mevzuatı

4495

 Öğretmenlik Mes.Bil Alan Gel.

2258

 Hemşirelik Deont. Ve Sağ.Kur.Yönt

2109

 Kambiyo Mevzuatı

4550

 Öğretmenlikte Mesleki Gelişim

1219

 Histoloji

2630

 Kamera Tekniğine Giriş

4551

 Okul  Ön Öğrt.Teknolo.Mater

4642

 Hizmet Tasarımı 

3159

 Kamu Ekonomisi 

4548

 Okul Ön Yaratıcılık ve Drama Eğ.

4685

 Hukuk ve Suç Sosyolojisi

2063

 Kamu Maliyesi 

3546

 Okul Ön.Mater.Gel.ve Görsel Sa.

2514

 Hukuka Giriş

2731

 Kamu Yönetimi 

1535

 Okul Öncesi Demok.Eğitm ve CocukHak.

1410

 Hukuka Giriş 

3722

 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 

1534

 Okul Öncesi Eğitime Giriş

2235

 İç Hastalıkları

4680

 Kent Sosyolojisi

3542

 Okul Öncesinde Cocuk Edebiyatı

2227

 İç Hastalıkları Hemşireliği

2190

 Kentleşme ve Çevre Zorunları

3543

 Okul Öncesinde Fen ve Mat.Eğit

2479

 İcra ve İflas Hukuku

2280

 Kimya

2538

 Okul öncesinde Müzik Eğtimi

2437

 İdare Hukuku

2464

 Kişisel Satış ve Satış Yönetimi

1537

 Okul, Aile ve Çevre İş Birliği

3160

 İdare Hukuku 

2246

 Klinik Biyokimya

1340

 Okuma Becerileri

2096

 İkna ve Konuşma

2245

 Klinik ve Uygulamalı Mikrobiyo.

1517

 Okuma ve Yazma Becerileri

2512

 İktisada Giriş

2636

 Konaklama Hizmetleri K. 

2560

 Örgütlerde İnsan Kay.Yönetimi

1005

 İktisada Giriş 

2639

 Konaklama Hizmetleri.Kal.Yönet.

2191

 Örgütsel Davranış

4455

 İktisadi Kalkınma ve Büyüme 

3678

 Kültür Sosyolojisi

4191

 Örgütsel Davranış 

4454

 İktisat Tarihi 

4643

 Kültür ve Kent 

2701

 Orhon ve Uygur Türkçesi

2250

 İktisat Teorisi 

2646

 Kültürel Miras Yönetimi

2611

 Ortaçağ Felsefesi

2348

 İleri Okuma Becerileri

4727

 Küreselleşme ve Kültürel İlişkiler 

2647

 Ortaçağdan Günümüze Anadolu Uy.

2524

 İleri Okuma ve Yazma Becerileri

2402

 Kurumsal Bilgi Yönetimi

2705

 Osmanlı Türkçesi Grameri

2349

 İleri Yazma Becerileri

1400

 Kurumsal İlet ve Birlikte Çalışma

1697

 Osmanlı Türkçesine Giriş

1032

 İletişim Bilgisi

2419

 Kurumsal İletişim Yönetimi

2424

 Otel İşletme ve Des.Hizm. 

2656

 İletişim Ortalamaları Tasarımı

2282

 Lab.Uyg.ve Fen Öğret.Güvenlik

2425

 Otel İşletmeleri Konaklama Hİzmetleri 

1327

 İlk Dönem İslam Tarihi

2431

 Laboratuvar Tek. Ve Gereçleri

3641

 Otel Yönetimi 

2236

 İlk Yardım

2286

 Lineer Cebir

1267

 Özel Eğitim

1606

 İlkçağ Felsefesi

2650

 Lojistik İlkeleri

3391

 Özel Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2570

 Özel Güvenlik Hukuku

2572

 Sosyal Hizmete Giriş

4180

 Türkiye Ekonomisi 

2277

 Özel Öğr.Yönt (Türkçe Öğretimi)

1163

 Sosyal Politika

4682

 Türkiye Sosyolojisi

3526

 Özel Öğretim Yöntemleri

3163

 Sosyal Politika 

4621

 Türkiye'de Felsefenin Gelişimi

4389

 Özel Öğretim Yöntemleri

2446

 Sosyal Psikoloji

2576

 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

3453

 Para Teorisi ve Politikası 

2672

 Sosyoloji Tarihi

2721

 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 

2463

 Parekendecilik Müş.İliş ve Yön

1671

 Sosyolojide Araş.Yön.ve Tekn.

2693

 Tur.Planlaması ve Yönetimi

1215

 Pataloji

1607

 Sosyolojiye Giriş

2644

 Turizm Coğrafyası

1168

 Pazarlama Yönetimi

2287

 Soyut Matematik

3640

 Turizm Ekonomisi 

3168

 Pazarlama Yönetimi 

1516

 Sözlü İletişim Becerileri I

2692

 Turizm Ulaştırması

4382

 Pedegojik Gramer

2525

 Sözlü İletişim Becerileri II

2649

 Ulaştırma Hukuku

2463

 Perak.Müşteri İliş. Ve Yönetimi

2272

 Sözlü ve Yazılı Anlatım

2653

 Ulaştırma Sistemleri

2461

 Perakende Mağaza Yönetimi

1687

 Spor Bilimlerine Giriş

2110

 Uluslar arası Pazarlama

2460

 Perakendeciliğe Giriş

2689

 Spor Finansmanı

4457

 Uluslararası Çalışma Normları 

2562

 Performans ve Ücret Yönetimi

2688

 Spor Pazarlaması

4728

 Uluslararası Çevre Politikaları 

2406

 Planlama ve Denetim Araç.

1686

 Spor Tesisi İşl. Ve Saha Mal.Bi.

4726

 Uluslararası Hukuk 

1444

 Polisin Görev ve Yetkileri

2690

 Sporda Sponsorluk

3151

 Uluslararası İktisat 

2635

 Proje Analizi ve Değerleme

4201

 Stratejik Yönetim 

4459

 Uluslararası İşletmecilik 

2224

 Psikiyatri Hemşireliği

2318

 Süs Bitkileri

4187

 Uluslararası Mali İlişkiler 

1024

 Psikoloji

1311

 Suni Tohumlama

3724

 Uluslararası Örgütler 

2522

 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi

1433

 Tanıtım ve Pazarlama Araçları

2187

 Uluslararsı Mali İlişkiler

1608

 Psikolojiye Giriş

2704

 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı

2720

 Uluslarrası İlişkilere Giriş 

2670

 Radyo Televizyon Yayıncılığı

4622

 Tarih Felsefesi

3074

 Uygarlık Tarihi

2667

 RadyoTelevizyon Haberciliği

1305

 Tarım Alet ve Makinaları

1074

 Uygarlık Tarihi 

2669

 RadyoTelevizyon Tekniği

1302

 Tarla Bitkileri

2595

 Uzaktan Algılama

2669

 RadyoTelevizyon Tekniği

1598

 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

2293

 Vatandaşlık Bilgisi

2658

 RadyoTelevizyonda Program Yap.

1099

 Temel Bilgi Teknolojileri 

4186

 Vergi Hukuku 

3366

 Rehberlik

1625

 Temel Fotoğrafcılık

2432

 Vergi Uygulamaları

2564

 Reklamcılık

1220

 Temel Matematik

2405

 Veri Tabanı Yön.Sistemleri

2256

 Sağ.Hizm.Pazarlama

1310

 Tıbbi Biyoloji ve Genetik

2596

 Veritabanı Uygulamaları

2427

 Sağlık Kur.Finansal Yönetim

2061

 Ticaret Hukuku 

3707

 XI XV Yüzyıllar Türk Dili

2422

 Sağlık Kur.Kaynak Planlaması

2052

 Ticari Bilgiler ve Belgeler

2703

 XIXV.Yüzyıllar Türk Edebiyatı

2423

 Sağlık Kur.Maliyet Yönetimi

2421

 Toplum ve İletişim

4713

 XVI XIX Yüzyıllar Türk Dili

2233

 Sağlık Kurumları Yönetimi

4529

 Topluma Hizmet Uygulamaları

3708

 XVI XVII Yüzyıllar Türk Edebi.

2438

 Sağlık Kurumlarında Yönetim

4552

 Topluma Hizmet Uygulamaları

4714

 XVIII XIX Yüzyıllar Türk Edeb.

4623

 Sanat Felsefesi

3679

 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

2331

 Yabacı Dil (Arapça)   

2629

 Sayısal Fotoğraf Baskı Teknik

2673

 Toplumsal Değişme Kuramları

1216

 Yabancı Dil

2628

 Sayısal Fotoğraf İşleme Teknik

3676

 Toplumsal Tabakalaşma ve Eşits

3216

 Yabancı Dil 

2627

 Sayısal Fotoğrafa Giriş

2416

 Toplumsal Yaşamda Kadın

1328

 Yabancı Dil (Arapça)   I

1304

 Sebzecilik

3487

 Trafik ve İlkyardım

4531

 Yabancı Dil Öğr.Ölçme ve Değer.

1605

 Sembolik Mantık

2465

 Tüketici Davranışları

1476

 Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku

1303

 Seracılık

2232

 Türk Dili 

1342

 Yazma Becerileri 

2663

 Sermaye Piyasası Mevzuatı

4232

 Türk Dili 

4681

 Yeni Toplumsal Hareket ve Küre

4200

 Sermaye Piyasası ve Fin.Kur 

4725

 Türk Dış Politikası 

1700

 Yeni Türk Edebiyatına Giriş

3709

 Serveti Fünun ve Milli Edebi.

3483

 Türk Eğitim Tarihi

2600

 Yenilenebilir Enerji Kaynaklar

2119

 Seyahat Acenta ve Tur Op. 

2274

 Türk Halk Edebiyatı

2638

 Yenilik Yönetimi

2411

 Sigortacılık Uygulamaları

3712

 Türk Halk Şiiri

2188

 Yerel Yönetimler

3365

 Sınıf Yönetimi

2334

 Türk Medeniyet Tarihi

4188

 Yerel Yönetimler 

2189

 Siyaset Bilimi 

1451

 Türk Siyasal Hayatı 

2426

 Yiyecek İçecek Hizmetleri 

4189

 Siyaset Bilimi 

3451

 Türk Siyasal Hayatı 

1172

 Yönetim Bilgi Sistemi

3617

 Siyaset Felsefesi

3029

 Türk Vergi Sistemi 

3172

 Yönetim Bilgi Sistemi 

2719

 Siyasi Tarih 

4553

 Türk. Eğitm.Tarihi Sis ve Ok.Yön.

2062

 Yönetim Organizasyon

1330

 Sosyal Bil. Temel Kavramlar

2702

 Türkçe Cümle Bilgisi

2062

 Yönetim Organizasyon 

2295

 Sosyal Bilgiler Öğretimi

4489

 Türkçe Öğretimi

2023

 Yurttaşlık ve Cevre Bilgisi

2294

 Sosyal Bilim. Araştırma Yönt.

1695

 Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi

3615

 Zihin Felsefesi

3166

 Sosyal Güvenlik Hukuku 

2352

 Türkçe Sözlü ve Yaz.Anlatım

2317

 Zootekni

2575

 Sosyal Hizmet Kuruluş ve Yön.

4367

 Türkçe, Ses, Biçim, Tümce Bil.veAnl.Bil.

 

 

2574

 Sosyal Hizmet Mevzuatı

2291

 Türkiye Coğrafyası

 

 

2573

 Sosyal Hizmet Uygulamaları

2180

 Türkiye Ekonomisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu Yenile

Video Dersler