:
Açıköğretim Kayıt Belgeleri Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Açıköğretim Kayıt Belgeleri

 acikogretim-kayit-belgeleri

Açkıöğretim fakültesine yerleşen öğrencilerin kayıt için AÖF Bürosuna teslim için hazırlamaları gereken belgeler nelerdir ?

Yeni kayıtta istenen belgeler aşağıda açıklanmıştır. Kayıt sürecinin nasıl yürütüldüğü hakkında bilgiler için tıklayınız. 

 

B e l g e l er  

Öğrenim Belgesi

Askerlik Durumu Beyanı (sadece erkek adaylar)

Fotoğraf

Internet Başvuru Belgesi

Fotoğraflı-İmzalı Form

Öğrenci Bilgi Formu

 

ÖĞRENİM BELGESİ

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgesinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

 

Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilirler.

 

Bunun dışında diğer resmi veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz.

Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz.

Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diploma Bilgilerini İçeren Öğrenim Belgesi"nin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

 

Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vb.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa, bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (Evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

 

a) Diplomanın Onaylı Fotokopisi: Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, diplomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır. Diplomasını kaybedenler ise, mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

b) Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi: Lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan, diploması henüz düzenlenmemiş olanlar geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında kalan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.


ASKERLİK DURUMU BEYANI
Kayıt yaptıracak adayların durumları AÖF bürolarında kayıt yapan görevliler tarafından sorgulanarak "Kaydında Sakınca Yoktur" bilgisine ulaşılan adaylardan "ASKERLİKLE İLİŞİKSİZ BELGESİ" alınmadan kayıtları yapılacaktır.

 

Sorgulama sonunda "Askerlik Şubesine Başvurunuz" bilgisine ulaşılan adayların ise askerlik şubelerinden alacakları belgeye göre kayıtları yapılacaktır.

 

Erkek öğrencilerin askerlik durumları TECİLLİ, YAPTI, YAPIYOR, YAŞ SINIRINI AŞMIŞ veya MUAF olabilir. Bunlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

 

TECİLLİ: Erkek adaylardan halen askerliğini yapmamış olanlar, internet başvuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçeneğinde "Tecilli"yi seçeceklerdir.

YAPTI: Askerliğini yapmış olanlar, internet başvuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçeneğinde "Yaptı"yı seçeceklerdir.

YAPIYOR: Halen asker olanlar, internet başvuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçeneğinde "Yapıyor"u seçeceklerdir.

YAŞ SINIRINI AŞMIŞ: 1975 ve öncesi (1975, 1974, ...) doğumlu erkek adaylar, yasada yazılı yaş sınırı dışına çıktıklarından, internet başvuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçeneğinde "Yaş Sınırını Aşmış"ı seçeceklerdir.

MUAF: Yasal nedenlerle askerlikle ilişiği olmayanlar, internet başvuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçeneğinde "Muaf"ı seçeceklerdir.


FOTOĞRAF
Kayıt işlemlerinde, ÖSYM’de bulunan veya internet başvuru sırasında yüklediğiniz dijital fotoğraf kullanılacaktır.

Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, kayıt için AÖF bürosuna giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Fotoğrafı yukarıdaki niteliklere uymayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Dijital ortamda alınan fotoğrafların kayıt için uygun olmaması halinde, AÖF bürosu öğrenciden 4 (dört) adet 4,5x6 cm. boyutunda fotoğraf isteyecektir. Bu fotoğrafların birbirinin aynısı olması gerekmektedir. Bu fotoğraflardan 2 adedini, internet başvuru sitesinden dökümünü aldığınız Fotoğraflı-İmzalı Form ile Öğrenci Bilgi Formuna yapıştırınız.

Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.


Internet Başvuru Belgesini, sitemize yapacağınız başvurunuzun kabulünden sonra bilgisayarınıza indireceğiniz elektronik dosya (PDF) içerisinde bulacaksınız. Belgeyi elde etmek için dosyanın (PDF) yazıcı dökümünü almalı ve işaretli yerden kesmelisiniz.

Internet Başvuru Belgesinde, başvuru yaptığınız öğrenim programı ile ilgili bilgiler olacaktır. Bu bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol ediniz. Internet Başvuru Belgesini kayıt sırasında AÖF bürosuna imzalayarak teslim etmelisiniz. İmzanız, Fotoğraflı-İmzalı Formda kullandığınız imzanın aynısı olmalıdır.

* Resimde kırmızı çerçeve içine alınmış bölüm, örnek yazıcı dökümündeki Internet Başvuru Belgesini göstermektedir.


FOTOĞRAFLI-İMZALI FORM

Fotoğraflı-İmzalı Formu, sitemize yapacağınız başvurunuzun kabulünden sonra bilgisayarınıza indireceğiniz elektronik dosya (PDF) içerisinde bulacaksınız. Formu elde etmek için dosyanın (PDF) yazıcı dökümünü almalı ve işaretli yerlerden kesmelisiniz.

Öğreniminiz süresince kullanacağınız imzanızı, ayrılmış alana, taşmayacak şekilde siyah tükenmez kalemle atınız.

* Resimde kırmızı çerçeve içine alınmış bölüm, örnek yazıcı dökümündeki Fotoğraflı-İmzalı Formu göstermektedir.


ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

Öğrenci Bilgi Formunu, sitemize yapacağınız başvurunuzun kabulünden sonra bilgisayarınıza indireceğiniz elektronik dosya (PDF) içerisinde bulacaksınız. Formu elde etmek için dosyanın (PDF) yazıcı dökümünü almalı ve işaretli yerlerden kesmelisiniz.

Bu form, kayıt esnasında AÖF bürosunca onaylanarak size geri verilecektir. Size verilen Öğrenci Bilgi Formunu, öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız.

Öğrenci kimlik kartınızı AÖF bürosundan teslim alırken, Öğrenci Bilgi Formunuzu geri vermek zorundasınız.

Bu Form sınavlarda öğrenci kimlik kartı yerine geçmez.

* Resimde kırmızı çerçeve içine alınmış bölüm, örnek yazıcı dökümündeki Öğrenci Bilgi Formunu göstermektedir.

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu Yenile

Video Dersler