:
Anadolu Üniversitesinde E-Öğrenme Seferberliği Başlıyor Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Anadolu Üniversitesinde E-Öğrenme Seferberliği Başlıyor

e-ogrenmeBologna sürecinde açık ve uzaktan eğitim sistemini yeniden yapılandıran Üniversitemiz, çağdaş ve çoklu öğrenme ortamlarını güçlendirme hedefi kapsamında e-öğrenme seferberliğini başlattı. İlk toplantı 17 Şubat günü, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.

ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜ SÜRDÜRMELİYİZ

Toplantıda konuşan Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özgür Yılmazel, yeni nesli eğitimde ve iş hayatında neler beklediğine değinerek bununla ilgili olarak Üniversitemizde başlanan araştırmalardan örnekler sundu. Dünya'da günde 3 bin kitap basıldığını, Google'a ayda 3 milyar soru sorulduğunu, yeni yeni derslerin ortaya çıktığını belirten Yılmazel, global bir rekabetin fakat aynı zamanda küresel bir bağımlılığın olduğunu söyledi. Yeni jenerasyonun artık internetle iç içe olduğunu ve teknik anlamda bilgilerin her gün ikiye katlandığını ifade eden Yılmazel, bu doğrultuda öğrenmeyi öğrenmiş, yaşam boyu öğrenmeyi felsefe edinmiş öğrenciler yetiştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Yılmazel "Öğrenciler üniversiteye artık dünyaya bağlı olarak geliyorlar. Ceplerinde cep telefonları, ellerinde laptoplarla yaşadıkları için bilgi konusunda sadece tüketici değil üreticiler de. Bizim de o yüzden onlara kılavuzluk edip yol göstermemiz gerekiyor." dedi. Yılmazel, öğretmenlerin 21 .yüzyılda daha etkileşimli, bilgiyi sadece aktaran değil, bilgi alıp bilgi verebilen bireyler olması gerektiğini ve öğrencilere rehberlik etmeleri ge-rektiğini söyledi.

BİLGİYİ ALIP VEREBİLEN BİREYLER

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür de konuşmasında teknolojinin eğitimcilere ve öğrencilere fırsat sağladığını ve teknoloji kullanan kurumların fark yarattığını belirtti. Özgür "Kullandığımız tek-nolojiyle, sahip olduğumuz altyapıyla, eğitimöğretim hizmetlerimizle artık yurt dışına eğitim ihraç eder bir kurum hâline geldik. Bu üstünlüğümüzü sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken en önemli işlerden bir tanesi de teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak. Özellikle içerik üretimini etkin ve verimli bir şekilde sağlamamız gerekiyor." dedi.

Açıköğretim sisteminin gelecek yıl 30. yılını kutlayacağını hatırlatan Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür "Yeni e-öğrenme sistemimiz daha etkin olacak, her platformda kullanılacak ve özgün tasarımlarla ger-çekleştirilecek. Ancak bu şekilde kendi farkımızı yaratarak rekabet ortamında yerimizi alabiliriz" diye konuştu.

ENAZ 3-5 DİPLOMAYA İHTİYAÇ VAR

Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür, 2013 yılının ocak ayına kadar yaklaşık 100 kitabı e-öğrenme sistemine hazır hale getireceklerini söyleyerek, uzaktan eğitimine vurgu yaptı.

Hedef kitlenin özelliklerine uygun programlar tasarlamanın önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Özgür, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açık ve uzaktan öğrenmeyle yaşam boyu öğrenme önem kazandı ve giderek hızlanıyor. Günümüzde 2,5 yılda tüketilen bilgiyle 4 yıllık ya da 2 yıllık eğitimle aldığımız diplomalarla mesleklerin yürütülemeyeceği, 3-5 diplomaya daha ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Kurumların uluslararası arenada kendilerini kabul ettirebilecek işler yapabilmeleri açısından akreditasyon önemli. Yine hedef kitlenin özelliklerine uygun esnek programlar tasarlamak önemli. Sis-temimiz açısından da önemli, çünkü bu modüler sistemde çok farklı noktalarda, yeni açılımlar ortaya çıkabiliyor. Bugün Açıköğretim sisteminde yer alan her programın kendine ait örgün programlarda yer alan programlar gibi kurumsal bir kimliğin olması, bu kurumsal kimlik ile öğrencilerin eğitim-öğretimlerini götürüyor olması, yüksek öğrenimli ortaklıkların önem kazanması, içerik üretimi ve paylaşımı çok önemli."

Ders programlarını ulusal yeterlilikler çerçevesinde yenilediklerini ifade eden Özgür "Bugün itibarıyla açıktan eğitim gören öğrencilerin %20'si şu anda dö- nemlik sisteme geçmiş durumda. Açık- öğretim sisteminde son 3 yılda, ders sayımızı 2 katına çıkarmış olduk." dedi.

Öğrencilerin internet üzerinden iste-diği bilgileri alması için bir sistem geliştirdiklerini kaydeden Aydın Ziya Özgür şöyle devam etti:

"Son dönemlerde de 'e-ders' denilen yeni yöntemle öğrencilerimizin karşısındayız. 136 derse ait 11 bin 600 soru kullandık. Bizim hedefimiz bir milyon soruluk bir soru bankası oluşturmak ve öğrencilerimize farklı bir yöntemle bunu ulaştırmak. Yine e-alıştırma ve e- ders kapsamında 108 ders ve 1411 ünite yazdık. Çoklu ortam yazılımlarıyla bunları öğrencilerimize ulaştırmaya çalıştık. E-öğrenme sistemimiz öğrencile-rimizin çok fazla kullandığı bir uygulamadır. Öğrencilerimiz için uzaktan eğitim programlarında 94, dönemlik 271 ve yıllık programlarda 365 kitaba ulaştık. Bu kitaplarımız etkileşimli bir kitap değil, flash player formatında öğrencilerimizin internetten okuyabileceği bir formatta. Gelmek istediğimiz nokta ise etkileşimli kitap."

Prof. Dr. Özgür ayrıca öğrenme sistemini yenilerken yapılacak uygulamalar hakkında da bilgi verdi: "Her programın kendine ait web sitesi olacak. Bu sitede öğrencilerimizin kendi ihtiyaçları doğrultusunda özelleştireceği kişisel çalışma alanları olacak. Bunlar üzerinde her derse ilişkin tasarım ekipleri modeller de geliştirecekler. Bir kişisel çalışma alanı, bir platform olacak. Bağımsız bir e-öğrenme sistemi olacak. Yani Android'lerden Iphone'lara kadar her türlü ortamda izlenebilir, öğrencinin tüketebileceği bir araç olacak ve uy-gulama derslerine yönelik yeni sistemler olacak. Engelli öğrenciler tarafından da erişebilir olacak. Tabii ki esnek olacak, geliştirilebilir olacak. Burada her öğrencinin kişisel çalışma alanında kendisine aldığı dersler var. Dönemlik sistemde öğrenci kendi şifresiyle girdiği zaman sisteme kendisine ait dersleri orada görüyor olacak. Projeleri gerçekleştiriyor olacak, notlar olacak, portfolyolar hazırlayabilecek. Özelleştirme sayfası olacak. Örnekler çoğaltılabilir."

EĞİTİM VE MEVZUAT

Açıköğretim sisteminin organizas-yon, eğitim ve mevzuat boyutuyla çok iyi tasarlanmış olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Gündo- ğan da ilköğretim öğrencilerine tablet bilgisayarların dağıtıldığı bir dönemde var olan sistemi daha da geliştirmek du-rumunda olduklarını kaydetti. Gündo- ğan, Türkiye'de merkezî Açıköğretim uygulayan tek üniversitenin Anadolu Üniversitesi olduğunu ifade etti.

EN BÜYÜK İNOVASYON

Toplantıda son olarak söz alan Rektör Prof. Dr. Davut Aydın ise Anadolu Üniversitesinin değiştiğini ve dönüştüğünü söyledi. Konuşmasında açık ve uzaktan eğitim ile öğrenim gören öğrencilere yapılan anketin sonuçlarından da söz eden Rektör Aydın "Kendini geliştirmek, ilerletmek, meslek sahibi olmak, yenilemek ve kaçırdığı fırsatı tekrar bulmak isteyenlerin üniversitesi konumundayız." dedi.

Son 30 yıla bakıldığında, Türkiye eğitim sistemindeki en büyük inovasyo- nun Açıköğretim sistemi olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, dünyaca ünlü çok sayıda üniversitenin yer aldığı küresel bir rekabet yaşandığını ve böyle bir ortamda üniversitemizi farklılaştır-mamız gerektiğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Davut Aydın sözlerini şöyle tamamladı: "Bu farklılaştırma, e- öğrenme tasarımlarıyla, teknolojiyi işimizin içerisinde daha etkin bir şekilde katarak olacak. Bunu sağladığımız takdirde diğer üniversite öğrencileri bize gelecek. Bu başlangıç toplantısıdır. Hayırlı olmasını diliyorum. Kolay gelsin diyorum, başarılar diliyorum. Çalışma sizden, destek bizden."

Yorum ekle

Güvenlik kodu Yenile

Video Dersler