:
Sınavsız, İkinci Üniversite Hakkında Herşey Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Sınavsız, İkinci Üniversite Hakkında Herşey

aof sinavsiz ikinci universite hakkında hersey

İkinci Üniversite Nedir?

 

İki veya dört yıllık örgün yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrenciler ya da herhangi bir yükseköğretim programından mezun olmuş olan öğrenciler sınavsız ikinci üniversite için başvuru yapabilirler..


Sınavsız ikinci üniversite nedir? Anadolu Üniversite Sınavsız İkinci Üniversite Koşulları Nelerdir? Anadolu Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri Ne Zaman Başlıyor? Anadolu Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversitede Hangi Bölümler Var?

 

2016-2017 Açıköğretim Sınavsız İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri


Açıköğretim sisteminde eğitim veren Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk üniversitesinin öğrencilere sunmuş bir fırsat olan ikinci üniversite imkanı mezun veya okuyan öğrencilere herhangi bir şart ya da sınav başarısı olmaksızın sunmuş olduğu bir ek meslek edinme ya da kariyer yapma fırsatı'dır.


İkinci üniversite, üniversite okuyan öğrenciler için aynı anda ikinci bir üniversitede okuma imkanı oluştururken, mezunlar içinde tekrar üniversite giriş sınavları sorunu ortadan kaldıran sınava girmeden bir bölümde okumalarına imkan veren açıköğretim sistemidir.

 

İkinci üniversite, önlisans mezun/okuyan öğrenciler için yeni bir önlisan bölümü okuma imkanı, lisans mezun/okuyan öğrenciler için ise lisans/önlisans diploması sahibi olma imkanı vermektedir.  Bu kapsamda başvurulacak bölümlerin öğrencilere farklı bir diploma vermesi amaçlandığı için okunan ya da mezun olunan bölümün dışında farklı bir bölüme başvurmas  gerekmektedir. 

Kimler Başvuru yapabilir,  Kimler Başvuramaz ?

+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır ?

 

İkinci üniversite okumak için yapılacak başvurular, Ağustos sonu Eylül ayı başlarında üniversitelerin ilan etmiş oldukları tarihlerde yapılması gerekmektedir. Anadolu Üniversitesi bu başvuru döneminde öğrencilerin öncelikle internet üzerinden başvuru yapmalarını daha sonra AÖF Bürolarına şahsen başvuru yaparak kayıt işlemlerini tamamlarını istemektedir.

 

1- İnternet Başvuru İşlemleri

 

http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Kayıt" bağlantısından Türkiye Programlarını seçerek İkinci Üniversite linkini tıklanarak, açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak İnternet Başvuru işleminizi gerçekleştirilir.

 

İnternetten başvuru yapılması kayıt için yeterli değildir. İnternetten başvuru yapmayanlar kayıt yaptıramazlar. İnternetten başvuru yaptıktan sonra istenen diğer kayıt
belgeleri ile kayıt süresinin son gününü beklemeden bizzat AÖF bürolarında kayıt yaptırılması gerekmektedir.

+ İnternetten başvuru ve kayıtla ilgili resmî duyurular, Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla yapılmaktadır, Öğrencilere ayrıca bir tebligat yapılmamaktadır..

 

İnternet Başvurusu Sonunda Dökümü Alınacak Belgeler
İnternet Başvuru Belgesi - Fotoğraflı İmzalı Form - Öğrenci Bilgi Formu
Başvuru ve Kayıt Bilgileri
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Belge dökümlerini aldıktan sonra, bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz.
Hata var ise 10 dakika bekleme süresinden sonra yeni bir başvuru yapınız.

 

2- Kayıt İçin Gerekli Belgeler?

 

1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Fotoğraflı-İmzalı Form
3) Öğrenci Bilgi Formu
4) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
5) Öğrenim Belgesi
6) Fotoğraf

 

1. İnternet Başvuru Belgesi
İnternet başvuru işlemi sonunda dökümünü aldığınız bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.

 

2. Fotoğraflı İmzalı Form

Bu formda başvuru sırasında yüklediğiniz dijital fotoğraf yer alacaktır. Öğreniminiz süresince kullanacağınız imzanızı dijital ortamda sisteme yükleyebilirsiniz. Yükleyememeniz durumunda imzanızı siyah tükenmez kalemle Fotoğraflı – İmzalı Formdaki ayrılmış alanın dışına taşmayacak şekilde atarak formu diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim ediniz. 

 

3. Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenci Bilgi Formu kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız.

 

4. Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanındaki (YÖKSİS) öğrenim durumu bilgileri İnternet başvurusu sonucunda dökümü alınan Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Kayıt yapan AÖF görevlileri adayın Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesindeki bilgilerine göre kayıt işlemlerini gerçekleştirecektir. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.

 

5. Öğrenim Belgesi
İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan YÖKSİS’ten “Mezun veya Öğrenci Bilgisi”ne ulaşılanların kayıtları öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır.
Mezun bilgisine ulaşılamayan adayların öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun oldukları okul tarafından onaylanmış fotokopileri ile kayıtları yapılacaktır. Bunun dışında diğer resmî veya özel  kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz. 
Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve A4 boyutunda fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar.

 

6. Fotoğraf

Dijital ortamda alınan fotoğrafların kayıt için uygun olmaması hâlinde, adaydan, 4,5x6 cm boyutunda, son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden çekilmiş dört adet fotoğraf istenecektir. İki adedi öğrenci kayıt dosyasının içine konacak, diğer iki adet fotoğraf, İnternet başvuru sitesinden dökümünü aldığınız Fotoğraflı-İmzalı Form ile Öğrenci Bilgi Formuna yapıştırılacaktır. Tüm fotoğraflar aynı olmalıdır. Fotoğrafı yukarıdaki niteliklere uymayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Fotoğraflar taranarak dijital ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

 

3- Kayıt İçin Yapılması Gereken Ödemeler

  

1. Dönem Öğrenci Katkı Payı
Bu kılavuz yayımlandığı tarihte, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı henüz çıkmadığından İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adaylar 25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 11/3 maddesi “Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.


Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandığında farklılık olması halinde buna göre işlem yapılacaktır.

 

2. Dönem Öğretim Gideri
Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
İnternet başvuru işlemi tamamlanıp kayıt için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri tutarı ödenmelidir.


Adaylar ödeme yaparken üniversite adı, kayıt türü ve program belirterek/seçerek ödemesini gerçekleştirmelidir (Örneğin, Anadolu Üniversitesi – İkinci Üniversite - İktisat vb.). Ödeme sonunda alınan Dekont/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödeme Bilgilendirme Çıktısı üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı, kayıt türü ve program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türü ve program dışında, başka bir kayıt türü ve programa ödeme yapılması hâlinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır.

 

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödemeden yeni kayıtları yapılmaz

 

3. Ödeme Yöntemleri
Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri VakıfBank aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle  gerçekleştirebilirsiniz:
Kredi Kartı/Banka Kartı İle Ödeme
Şubeden Ödeme
İnternet Bankacılığından Ödeme
ATM’den Ödeme (Kartla/Kartsız)
Telefon Bankacılığı ile Ödeme

 

4- AÖF Bürolarında Kayıt İşlemleri

 

Adaylar yukarıdaki üç aşamayı tamamladıktan sonra  ilan edilen tarihler arasında AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt işlemlerini yaptırabilirler. 


İşlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilmek ve sıra beklememek için lütfen kayıt tarihlerinin son günlerini beklemeyiniz.
Kayıt için istenen belgeler bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun hazırlanmamış ise kabul edilmez.
Eksik belge ile kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek süre verilmez.
Kayıt belgelerini posta ile gönderen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
Kayıt için hazırlanan belgelerden ve bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan, kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur. AÖF bürosuna teslim edilen belgelerin bu kılavuzda tanımlanan esaslara ve kurallara uygun olup olmadığı incelenecek ve herhangi bir eksiklik veya hatalı belge belirlenmesi hâlinde ilgili Dekanlık tarafından öğrencinin kaydı iptal edilecektir.

Öğrencilerimizin kayıt tarihi Fakülteye kayıt yaptırdıkları tarihtir. Kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren illerdeki AÖF bürolarına başvurarak her türlü öğrencilik hizmetini alabilirler.

Kayıt yaptırdıktan sonra öğrenciler şifrelerini AÖF bürosundan ya da 0 850 200 46 10-19 (10 hat) ve 444 10 26 numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini arayarak alabilirler.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bir programında hâlen kayıtlı olan öğrencilerin, 2016-2017 Öğretim Yılında başka bir programa kayıt yaptırabilmeleri için mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
2016-2017 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran öğrencinin, öğretime devam etmek istemesi halinde Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerinde, kaydını yeniletmesi gerekmektedir.

 

Kayıt işlemleri illerdeki AÖF bürolarında yapılacaktır. AÖF bürolarının adresleri için Tıklayınız.

 

Ders Muafiyeti

 

Bir yükseköğretim programından mezun veya bir yükseköğretim programında;
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
Türk Dili I – II
Yabancı Dil I – II
Temel Bilgi Teknolojileri I – II

 

ders/derslerini alıp başaran öğrenciler ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Muafiyet başvurusunda bulunacak adayların İnternet başvuru adımlarındaki muafiyet ile ilgili alanları eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgi www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Duyurular bölümünde ayrıca ilan edilmektedir.

 

 

İkinci Üniversite ile Askerlik Tecili

 

Öğrencilerin askerlik görevini tecil ettirebilmeleri için bir üst eğitime devam etmesi gerekmektedir. Sınavsız ikinci üniversitede öğrenciler bir üst eğitim almadıkları için ikinci üniversite okumak askerlik tecil nedeni değildir. Yani lisans mezunu bir öğrenci ikinci üniversite olarak mezun olduğu yıl yeni bir bölümde okumaya başlarsa askerlik tecil işlemleri yeni başladığı okula göre değil mezun olduğu dönem aldığı diplomaya göre işlem yapılacaktır. 

 

İkinci Üniversitede başvurulabilecek - Lisans Bölümleri

 

Açıköğretim Fakültesi Lisans Bölümleri
1 FELSEFE
2 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
3 SAĞLIK YÖNETİMİ
4 SOSYOLOJİ
5 TARİH
6 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
7 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 

İşletme Fakültesi Lisans Bölümleri
1 İŞLETME
2 KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ***
3 ULULARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

 

İktisat Fakültesi Lisans Bölümleri
1 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
2 İKTİSAT
3 KAMU YÖNETİMİ
4 MALİYE
5 ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 

İkinci Üniversitede başvurulabilecek - Ön Lisans Bölümleri

 

Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Bölümleri 

1 ADALET
2 AŞÇILIK
3 BANKACILIK VE SİGORTACILIK
4 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI **
5 ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ
6 DIŞ TİCARET
7 EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
8 EV İDARESİ
9 FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK
10 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
11 İLAHİYAT
12 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
13 İŞLETME YÖNETİMİ
14 KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
15 LOJİSTİK
16 MARKA İLETİŞİMİ
17 MEDYA VE İLETİŞİM
18 MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI
19 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
20 PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
21 RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI
22 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
23 SOSYAL HİZMETLER
24 SPOR YÖNETİMİ
25 TARIM
26 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK **
27 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ *
28 TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ *
29 YAŞLI BAKIMI
30 YEREL YÖNETİMLER
31 WEB TASARIMI VE KODLAMA

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu Yenile

Video Dersler