:
AÖF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programının amacı, açıköğretim sistemiyle Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programını tercih eden öğrencilerin yerel ve küresel düzeyde halkla ilişkiler ve reklamcılık çalışmalarını anlayabilmeleri, sektöründeki gelişim ve değişimleri kavrayabilmeleri ve bu alandaki sektörü tanıyabilmelerini sağlamaktır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İKT101U İKTİSADA GİRİŞ 1-4 1-8
İLT107U İLETİŞİM BİLGİSİ 1-4 1-8
PZL103U PAZARLAMA YÖNETİMİ 1-4 1-8
MEİ105U SİYASAL İLETİŞİM 1-4 1-8
PSİ103U PSİKOLOJİ 1-4 1-8
İŞL107U GENEL İŞLETME 1-4 1-8
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri    
HİT102U HALKLA İLİŞKİLER 1-4 1-8
İLT102U YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1-4 1-8
İLT108U SÖZLÜ VE SÖZSÜZ İLETİŞİM 1-4 1-8
MAİ102U MARKA VE YÖNETİMİ 1-4 1-8
PZL106U BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 1-4 1-8
KÜL102U KÜLTÜR TARİHİ 1-5 1-10
İLT114U STRATEJİK İLETİŞİM 1-4 1-8
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HİT201U HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA TEKNİKLERİ 1-3 1-6
HİT203U HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ 1-3 1-6
İLT203U KURUMSAL İLETİŞİM 1-3 1-6
İLT207U İKNA EDİCİ İLETİŞİM 1-4 1-8
İLT209U İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI 1-4 1-8
MAİ201U REKLAMCILIK 1-3 1-6
İLT213U KURUM KÜLTÜRÜ Belirlenecek Belirlenecek
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HİT202U HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE ÖRNEK OLAYLAR 1-3 1-6
HİT204U HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI 1-3 1-6
HİT206U KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 1-3 1-6
İLT202U KRİZ İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ 1-4 1-8
KÜL202U GÖRSEL KÜLTÜR 1-3 1-6
SOS316U MEDYA SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
İLT208U KURUMSAL KİMLİK VE İMAJ YÖNETİMİ Belirlenecek Belirlenecek
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
       
5. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
PZL303U TANITIM VE PAZARLAMA Belirlenecek Belirlenecek
İLT301U KAMUSAL HALKLA İLİŞKİLER Belirlenecek Belirlenecek
PZL305U İNTERNET VE MOBİL PAZARLAMA Belirlenecek Belirlenecek
MEİ301U MEDYADA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Belirlenecek Belirlenecek
HİT301U KURUMİÇİ HALKLA İLİŞKİLER Belirlenecek Belirlenecek
MEİ303U MEDYADA DİL KULLANIMI Belirlenecek Belirlenecek
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
       
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HİT306U SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE HALKLA İLİŞKİLER Belirlenecek Belirlenecek
HİT308U HİZMET PAZARLAMASI Belirlenecek Belirlenecek
MEİ302U MEDYA İLİŞKİLERİ Belirlenecek Belirlenecek
HİT302U LOBİCİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER Belirlenecek Belirlenecek
HİT304U KAMU DİPLOMASİSİ VE ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER Belirlenecek Belirlenecek
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
       
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
MAİ203U MEDYA PLANLAMA 1-4 1-8
HUK213U MEDYA HUKUKU 1-4 1-8
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
PZL209U TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1-4 1-8
HİT401U HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYA ANALİZİ Belirlenecek Belirlenecek
HİT403U İTİBAR YÖNETİMİ Belirlenecek Belirlenecek
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS206U SOSYAL MEDYA 1-3 1-6
MAİ208U REKLAMDA YARATICILIK VE YAZARLIK 1-4 1-8
MEİ208U MEDYA VE ETİK 1-4 1-7
MEİ210U MEDYA VE REKLAM 1-4 1-8
HİT402U HALKLA İLİŞKİLER ARAŞTIRMALARI Belirlenecek Belirlenecek
HİT404U REKLAM KAMPANYA ANALİZİ Belirlenecek Belirlenecek
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Mezuniyet Koşulları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programı Diploması” alırlar.

 


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Mezuniyet Sonrası

Mezun öğrenciler, halkla ilişkiler ve reklamcılık profesyonelleri olarak halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının farklı bölümlerinde, özel kurumların ve kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam, kurumsal iletişim, vb.departmanlarında istihdam olanağı bulabilirler.

 


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü İstihdam Olanakları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilir. Özel sektörde reklam ve halkla ilişkiler ajanslarının farklı bölümlerinde çalışabilecekleri gibi; firmaların iletişim, halkla ilişkiler, reklam bölümlerinde çalışabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim ve kitle iletişimi ile ilgili bölümlerinde istihdam olanakları bulabilirler.

 


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. 
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler.
+  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+  Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+  Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.