:
AÖF Havacılık Yönetimi Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Havacılık Yönetimi Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi Lisans Programının amacı, tüm havacılık faaliyet alanlarında (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, kargo, ikram, vb.) faaliyet gösteren havacılık işletmelerinin pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite, emniyet yönetimi gibi işlevsel alt bölümlerinde çalışabilecek nitelikte insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca adı geçen bölümlerde halen çalışmakta olan personelin etkinlik ve verimliliklerini artıracak şekilde donatılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

AÖF Havacılık Yönetimi Bölümüne Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Havacılık Yönetimi Lisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan  Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile öğrenci kabul edilmektedir. YGS puan türlerinin en az birinden, 150 ve daha yukarı puan almış olanların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

 

AÖF Havacılık Yönetimi Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Havacılık Yönetimi Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Havacılık Yönetimi Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1-4 1-8
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 1-4 1-8
İŞL105U İŞLETME İLKELERİ 1-4 1-8
MAT105U MATEMATİK I 1-4 1-8
MUH103U GENEL MUHASEBE I 1-4 1-8
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1-4 1-8
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HİŞ102U HAVACILIĞA GİRİŞ 1-4 1-8
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 1-4 1-8
İŞL106U İŞLETME FONKSİYONLARI 1-4 1-8
MAT106U MATEMATİK II 1-4 1-8
MUH104U GENEL MUHASEBE II 1-4 1-7
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 1-4 1-8
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İST201U İSTATİSTİK I 1-3 1-6
İŞL205U İŞLETME YÖNETİMİ 1-4 1-8
İŞL209U İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ 1-4 1-8
LOJ205U ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 1-4 1-8
HİŞ201U UÇAK BİLGİSİ VE UÇUŞ İLKELERİ Belirlenecek Belirlenecek
HİŞ203U METEOROLOJİ I Belirlenecek Belirlenecek
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İST202U İSTATİSTİK II 1-4 1-8
İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1-4 1-8
HİŞ204U METEOROLOJİ II Belirlenecek Belirlenecek
HİŞ202U HAVA TAŞIMACILIĞI Belirlenecek Belirlenecek
HİŞ206U YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ Belirlenecek Belirlenecek
HİŞ208U YOLCU HİZMETLERİ Belirlenecek Belirlenecek
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
       
5. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
FİN201U FİNANSAL YÖNETİM I 1-4 1-8
HİŞ301U HAVAALANI SİSTEMİ Belirlenecek Belirlenecek
HİŞ307U UÇUŞ HAREKÂT Belirlenecek Belirlenecek
PZL301U HAVAYOLU PAZARLAMASI Belirlenecek Belirlenecek
HİŞ305U HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETLERİ Belirlenecek Belirlenecek
HİŞ303U HAVACILIK GÜVENLİĞİ Belirlenecek Belirlenecek
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
       
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
FİN202U FİNANSAL YÖNETİM II 1-4 1-8
İKT102U PROJE YÖNETİMİ 1-4 1-8
SOS110U ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1-4 1-8
HİŞ302U HAVAYOLU YÖNETİMİ Belirlenecek Belirlenecek
HİŞ304U HAREKÂT PERFORMANS Belirlenecek Belirlenecek
LOJ104U LOJİSTİK YÖNETİMİ 1-4 1-8
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
       
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HUK409U HAVA HUKUKU Belirlenecek Belirlenecek
HİŞ401U HAVAALANI YÖNETİMİ Belirlenecek Belirlenecek
HİŞ403U HAVACILIK EMNİYETİ Belirlenecek Belirlenecek
HİŞ405U GENEL HAVACILIK Belirlenecek Belirlenecek
MUH401U HAVACILIK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI Belirlenecek Belirlenecek
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İŞL408U İŞLETMELERDE KARAR VERME TEKNİKLERİ Belirlenecek Belirlenecek
HİŞ402U HAVA KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER Belirlenecek Belirlenecek
FİN402U FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1-4 1-8
PZL208U MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1-4 1-8
PZL212U TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 1-4 1-8
İLT184U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

  

Havacılık Yönetimi Bölümü Mezuniyet Koşulları

Havacılık Yönetimi Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Havacılık Yönetimi Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programı Diploması” alırlar.

 


Havacılık Yönetimi Bölümü Mezuniyet Sonrası

Havacılık Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, havacılık alt sektörlerinde (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri vb.) hemen her kademede iş bulabildiği gibi diğer işletmecilik alanlarında ya da kamu kurumlarında da çalışabilmektedir. Mezunlar, kendi işini kurabilmek için de yeterli bilgiye sahiptir.

 


Havacılık Yönetimi Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Havacılık Yönetimi bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Havacılık Yönetimi bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+ Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+ Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Havacılık Yönetimi Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Havacılık Yönetimi Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.