:
AÖF İktisat Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim İktisat Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

İktisat

İktisat lisans programının amacı, güncel ekonomik teoriyi ve farklı ekonomik sistemlerdeki uygulamaları içeren bir öğretim sunmaktır. Dersler, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde rekabetin yüksek olduğu iş alanlarına yönelik olarak dizayn edilmiştir. Bu programda öğretim süresi 4 yıl olup, açıköğretim sistemi ile yapılmaktadır. Öğretim, akademik danışmanlık uygulamalarıyla yüz yüze ve internet tabanlı etkileşimli öğretim ile desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini kolaylaştırmak amacıyla e-öğrenme ortamları hazırlanmıştır.

İktisat Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

İktisat Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


İktisat Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İŞL107U GENEL İŞLETME 1-4 1-8
MUH103U GENEL MUHASEBE I 1-4 1-8
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1-4 1-8
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 1-4 1-8
MAT105U MATEMATİK I 1-4 1-8
SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1-4 1-8
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HUK110U BORÇLAR HUKUKU 1-4 1-8
MUH104U GENEL MUHASEBE II 1-4 1-7
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 1-4 1-8
MAT106U MATEMATİK II 1-4 1-8
İKT102U PROJE YÖNETİMİ 1-4 1-8
İŞL104U YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1-4 1-8
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HUK209U ANAYASA HUKUKU 1-4 1-8
İKT201U İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 1-4 1-8
İST201U İSTATİSTİK I 1-3 1-6
MLY203U KAMU MALİYESİ 1-4 1-8
İKT203U MİKRO İKTİSAT 1-4 1-8
MUH201U MUHASEBE UYGULAMALARI 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İKT202U DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ 1-4 1-8
HUK210U İDARE HUKUKU 1-4 1-7
İST202U İSTATİSTİK II 1-4 1-8
İKT204U MAKRO İKTİSAT 1-4 1-8
HUK208U TİCARET HUKUKU 1-4 1-8
İKT206U ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
       
       
5. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
MLY301U DEVLET BÜTÇESİ 1-4 1-8
İKT303U MATEMATİKSEL İKTİSAT 1-4 1-8
İKT305U PARA TEORİSİ 1-4 1-8
İKT307U SANAYİ EKONOMİSİ 1-4 1-8
İKT309U TARIM EKONOMİSİ VE TARIMSAL POLİTİKALAR 1-4 1-8
İKT311U ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 1-4 1-8
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
       
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İKT302U BİLGİ EKONOMİSİ 1-4 1-8
ÇEK308U ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1-4 1-8
İKT304U HİZMETLER EKONOMİSİ 1-4 1-8
HUK108U İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1-4 1-8
İKT306U PARA POLİTİKASI 1-4 1-8
İKT308U ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI 1-4 1-8
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
       
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İKT401U AVRUPA BİRLİĞİ 1-4 1-8
İKT405U FİNANSAL EKONOMİ 1-4 1-8
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
İKT403U İKTİSADİ KALKINMA 1-4 1-8
MLY201U TÜRK VERGİ SİSTEMİ 1-4 1-8
HUK401U VERGİ HUKUKU 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İKT406U AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 1-4 1-8
İKT408U EKONOMİNİN GÜNCEL SORUNLARI 1-4 1-8
İLT184U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
İKT410U İKTİSADİ BÜYÜME 1-4 1-8
İKT412U İKTİSAT TARİHİ 1-4 1-8
MLY402U MALİYE POLİTİKASI 1-4 1-8
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 

İktisat Bölümü Mezuniyet Koşulları

İktisat Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


İktisat Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi İktisat Lisans Programı Diploması” alırlar.

İktisat Bölümü Mezuniyet Sonrası

İktisat Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvurabilir. Bu mesleklere kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan memurluk, uzman yardımcılığı (management trainee) ve müfettiş yardımcılığı (assistant inspector) kadroları da dâhildir.
Gerek geniş konu kapsamı gerekse de analitik yönü kuvvetli bir sosyal bilim olması dolayısıyla İktisat bölümü, mezuniyet sonrası kariyer olanakları oldukça geniş nadir bölümlerden birisidir.

 

İktisat Bölümü İstihdam Olanakları

İktisat mezunlarının sanayi, hizmet ve finans sektörlerinde yönetim, denetim, planlama, koordinasyon süreçlerinde iş imkanları oldukça fazladır.
* Bankacılık ve sigortacılık sektöründe açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı ile ilgili pozisyonlarda işe girmeleri
* Bankacılık ve sigortacılık sektörü dışında kalan finans sektöründeki işlere girmeleri
* Mezunların, kamu ve özel sektör için gerekli muhasebe, finans ve benzeri konularda yetkin hale getirilmesi
* Bölüm mezunlarının, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabilmeleri
* Yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaları
* Kendi işlerini kurmaları ve yönetmeleri

 

İktisat Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere İktisat bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. İktisat bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+ Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+ Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

İktisat Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

İktisat Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.