:
AÖF Kamu Yönetimi Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Kamu Yönetimi Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Kamu Yönetimi

İktisat lisans programının amacı, güncel ekonomik teoriyi ve farklı ekonomik sistemlerdeki uygulamaları içeren bir öğretim sunmaktır. Dersler, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde rekabetin yüksek olduğu iş alanlarına yönelik olarak dizayn edilmiştir. Bu programda öğretim süresi 4 yıl olup, açıköğretim sistemi ile yapılmaktadır. Öğretim, akademik danışmanlık uygulamalarıyla yüz yüze ve internet tabanlı etkileşimli öğretim ile desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini kolaylaştırmak amacıyla e-öğrenme ortamları hazırlanmıştır.

 

Kamu Yönetimi Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Kamu Yönetimi Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Kamu Yönetimi Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1-4 1-8
İŞL107U GENEL İŞLETME 1-4 1-8
MAT103U GENEL MATEMATİK 1-4 1-8
MUH103U GENEL MUHASEBE I 1-4 1-8
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1-4 1-8
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 1-4 1-8
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HUK110U BORÇLAR HUKUKU 1-4 1-8
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 1-4 1-8
MUH104U GENEL MUHASEBE II 1-4 1-7
TAR116U GENEL UYGARLIK TARİHİ 1-4 1-8
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 1-4 1-8
TAR118U SİYASİ TARİH 1-4 1-8
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HUK209U ANAYASA HUKUKU 1-4 1-8
İST203U İSTATİSTİK 1-4 1-8
MLY203U KAMU MALİYESİ 1-4 1-8
SİY201U SİYASET BİLİMİ 1-4 1-8
SOS207U SİYASET SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
KYT201U YÖNETİM BİLİMİ I 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HUK210U İDARE HUKUKU 1-4 1-7
İŞL202U KAMU YÖNETİMİ 1-4 1-8
TAR222U SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 1-4 1-8
HUK208U TİCARET HUKUKU 1-4 1-8
YYT202U YEREL YÖNETİMLER 1-4 1-8
KYT202U YÖNETİM BİLİMİ II 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
       
5. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
MLY301U DEVLET BÜTÇESİ 1-4 1-8
HİT102U HALKLA İLİŞKİLER 1-4 1-8
HUK303U KAMU PERSONEL HUKUKU 1-4 1-8
KYT301U KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI 1-4 1-8
ARY101U SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1-4 1-8
ÇEK101U SOSYAL POLİTİKA 1-4 1-8
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
       
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ÇEK308U ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1-4 1-8
ADL106U İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 1-4 1-8
MLY302U MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 1-4 1-8
SOS110U ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1-4 1-8
SİY102U TÜRK SİYASAL HAYATI 1-4 1-8
ULİ302U ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 1-4 1-8
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
       
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
KYT401U ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI 1-4 1-8
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
MLY403U MALİYE POLİTİKASI I 1-4 1-8
HUK403U TÜRK İDARE TARİHİ 1-4 1-8
MLY201U TÜRK VERGİ SİSTEMİ 1-4 1-8
SOS319U TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İKT406U AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 1-4 1-8
İLT184U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1-4 1-8
KYT402U KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 1-4 1-8
MLY404U MALİYE POLİTİKASI II 1-4 1-8
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 

Kamu Yönetimi Bölümü Mezuniyet Koşulları

İktisat Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.
İktisat Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi İktisat Lisans Programı Diploması” alırlar.

 

Kamu Yönetimi Bölümü Mezuniyet Sonrası

İktisat Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvurabilir. Bu mesleklere kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan memurluk, uzman yardımcılığı (management trainee) ve müfettiş yardımcılığı (assistant inspector) kadroları da dâhildir.
Gerek geniş konu kapsamı gerekse de analitik yönü kuvvetli bir sosyal bilim olması dolayısıyla İktisat bölümü, mezuniyet sonrası kariyer olanakları oldukça geniş nadir bölümlerden birisidir.

 

Kamu Yönetimi Bölümü İstihdam Olanakları

İktisat mezunlarının sanayi, hizmet ve finans sektörlerinde yönetim, denetim, planlama, koordinasyon süreçlerinde iş imkanları oldukça fazladır.

 

* Bankacılık ve sigortacılık sektöründe açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı ile ilgili pozisyonlarda işe girmeleri
* Bankacılık ve sigortacılık sektörü dışında kalan finans sektöründeki işlere girmeleri
* Mezunların, kamu ve özel sektör için gerekli muhasebe, finans ve benzeri konularda yetkin hale getirilmesi
* Bölüm mezunlarının, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabilmeleri
* Yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaları
* Kendi işlerini kurmaları ve yönetmeleri

 

Kamu Yönetimi Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite


+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Kamu Yönetimi bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. 
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler.
+  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+  Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+  Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Kamu Yönetimi Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

İktisat Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.