:
AÖF Konaklama İşletmeciliği Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Konaklama İşletmeciliği Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı, konaklama endüstrisinde artan kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma alanında eğitim fırsatı da vermektedir. Bu bölümde uygulanan eğitim modeli, üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

 

Konaklama İşletmeciliği Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Konaklama İşletmeciliği Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Konaklama İşletmeciliği Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1-4 1-8
MUH103U GENEL MUHASEBE I 1-4 1-8
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1-4 1-8
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 1-4 1-8
İŞL105U İŞLETME İLKELERİ 1-4 1-8
MAT105U MATEMATİK I 1-4 1-8
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
HUK110U BORÇLAR HUKUKU 1-4 1-8
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 1-4 1-8
MUH104U GENEL MUHASEBE II 1-4 1-7
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 1-4 1-8
İŞL106U İŞLETME FONKSİYONLARI 1-4 1-8
MAT106U MATEMATİK II 1-4 1-8
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TRZ201U GENEL TURİZM BİLGİSİ 1-4 1-8
İLT203U KURUMSAL İLETİŞİM 1-3 1-6
TRZ203U OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ 1-4 1-8
KOİ201U OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ 1-4 1-8
TSH201U SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 1-4 1-8
TRZ205U YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
MUH210U KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI 1-4 1-8
TRZ202U KONGRE VE ETKİNLİK YÖNETİMİ 1-4 1-8
PZL208U MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1-4 1-8
KOİ202U OTEL YÖNETİMİ 1-4 1-8
İKT208U TURİZM EKONOMİSİ 1-4 1-8
PZL218U TURİZM PAZARLAMASI 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
5. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İLT101U BİREYLER ARASI İLETİŞİM 1-3 1-6
KOİ301U HİZMET TASARIMI 1-4 1-8
MUH303U MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ 1-4 1-8
İŞL103U STRATEJİK YÖNETİM 1-4 1-8
KOİ303U TURİSTİK ALANLARDA MEKAN TASARIMI 1-4 1-8
SOS109U TURİZM SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
KOİ302U DESTİNASYON YÖNETİMİ 1-4 1-8
İŞL108U GİRİŞİMCİLİK 1-4 1-8
TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ 1-4 1-8
KÜL102U KÜLTÜR TARİHİ 1-5 1-10
PZL302U SATIŞ TEKNİKLERİ 1-4 1-8
SOS320U SOSYAL DAVRANIŞ VE PROTOKOL 1-4 1-8
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
KOİ401U EKOLOJİ VE TURİZM 1-4 1-8
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
ÇEK403U İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1-4 1-8
KOİ405U ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ 1-4 1-8
KOİ407U PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ 1-4 1-8
KOİ409U YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İLT184U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1-4 1-8
İLT204U KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 1-4 1-8
TSH202U REKREASYON YÖNETİMİ 1-4 1-8
KOİ402U TERMAL VE SPA HİZMETLERİ 1-4 1-8
ÇEK404U YENİ TEKNOLOJİLER VE ÇALIŞMA HAYATI 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

  

Konaklama İşletmeciliği Bölümü Mezuniyet Koşulları

Konaklama İşletmeciliği Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Konaklama İşletmeciliği Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı Diploması” alırlar.


Konaklama İşletmeciliği Bölümü İstihdam Olanakları

Turizm sektörünün emek-yoğun niteliğini taşıması nedeniyle bu sektörde emek gücüne ihtiyacın hiçbir zaman azalmayacağı, aksine artacağı tahmin edilmektedir. Bugün bu talep, özellikle profesyonel yönetici düzeyinde de ortaya çıkmaktadır. Konaklama işletmelerinin sayısındaki hızlı artış dikkate alındığında, mezunların önemli bir kısmının çeşitli konaklama işletmelerinde farklı yönetim düzeylerinde iş bulabilecekleri öngörülebilir. Ayrıca, öğrencilerin bir kısmının bu sektörde çalışan durumunda olması istihdam ile ilgili sorunların aşılmasında önemli bir kolaylık olarak görülebilir. Bu programdan mezun olanlar Konaklama İşletmelerinde Yönetici Adayı unvanını alırlar.

 

Konaklama İşletmeciliği Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Konaklama İşletmeciliği bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Konaklama İşletmeciliği bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+ Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+ Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

Konaklama İşletmeciliği Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.