:
AÖF Sağlık Yönetimi Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Sağlık Yönetimi Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi Lisans Programının amaçları, sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörün temel ilke ve değerlerine bağlı, süreçlerine hakim, yönetimsel uygulamalar konusunda bilgili, hasta/müşteri ilişkileri ve etkin iletişim konularında yetişmiş insan kaynağı sağlamaktır.
Dünyada ve eş zamanlı olarak Türkiye’de sağlık sektörünün hızlı gelişimi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Söz konusu alana ilgi duyan, eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere, talep ettikleri eğitim ihtiyacı sunularak istihdam olanağının sağlanması amaçlanmaktadır.

Sağlık Yönetimi Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Sağlık Yönetimi Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Sağlık Yönetimi Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 1-4 1-8
MUH103U GENEL MUHASEBE I 1-4 1-8
İŞL105U İŞLETME İLKELERİ 1-4 1-8
SAK101U TIBBİ DOKÜMANTASYON 1-4 1-8
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1-4 1-8
PZL103U PAZARLAMA YÖNETİMİ 1-4 1-8
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
2. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 1-4 1-8
MUH104U GENEL MUHASEBE II 1-4 1-7
İŞL106U İŞLETME FONKSİYONLARI 1-4 1-8
HUK120U SAĞLIK HUKUKU 1-4 1-8
SAK102U SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI 1-4 1-8
SOS110U ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1-4 1-8
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
3. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
İŞL405U STRATEJİK YÖNETİM I 1-4 1-8
İLT203U KURUMSAL İLETİŞİM 1-3 1-6
SAK201U SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I 1-4 1-8
SAK203U SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ 1-4 1-8
MLY203U KAMU MALİYESİ 1-4 1-8
İŞL205U İŞLETME YÖNETİMİ 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
4. Yarıyıl Dersleri    
    ARA SINAV DS SINAVI
SAK202U SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II 1-4 1-8
SAK204U SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ 1-4 1-8
SAĞ210U İNSAN BEDEN YAPISI VE FİZYOLOJİSİ Belirlenecek Belirlenecek
HUK210U İDARE HUKUKU 1-4 1-7
İLT210U SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM 1-4 1-8
İŞL406U STRATEJİK YÖNETİM II 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
       
5. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SAĞ303U SAĞLIK EKONOMİSİ Belirlenecek Belirlenecek
SAĞ301U SAĞLIK ALANINDA İSTATİSTİK Belirlenecek Belirlenecek
SAK301U TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELER Belirlenecek Belirlenecek
HUK303U KAMU PERSONEL HUKUKU 1-4 1-8
SAK103U TIBBİ TERMİNOLOJİ 1-4 1-8
PSİ103U PSİKOLOJİ 1-4 1-8
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SAĞ101U TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ 1-4 1-8
SHZ106U TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ 1-4 1-8
EVİ108U GENEL BESLENME 1-4 1-8
İKT102U PROJE YÖNETİMİ 1-4 1-8
HUK108U İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1-4 1-8
SAK305U BAKIM ELEMANI YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME 1-4 1-9
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İŞY203U YENİLİK YÖNETİMİ 1-4 1-8
SAĞ403U SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME Belirlenecek Belirlenecek
MUH403U SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ Belirlenecek Belirlenecek
İŞL401U DENETİM 1-4 1-8
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
SAK205U SAĞLIK SİGORTACILIĞI 1-4 1-8
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SAK208U SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ 1-4 1-8
SAĞ402U SAĞLIK BİLİMLERİNDE VE YÖNETİMİNDE ETİK Belirlenecek Belirlenecek
SAK206U SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM 1-4 1-8
SAĞ404U HALK SAĞLIĞI Belirlenecek Belirlenecek
İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1-4 1-8
KYT402U KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

  

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezuniyet Koşulları

Sağlık Yönetimi Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Sağlık Yönetimi Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programı Diploması” alırlar.

 

Sağlık Yönetimi Bölümü İstihdam Olanakları

Bu programı başarı ile tamamlayan mezunlar, sağlık sektörü gibi geniş ve kapsamlı bir alanda birçok konuda yeterlilik kazanacak, uygulama alanına yönelik temel yetkinliklerine sahip olacaklardır.


Mezunlar, Türkiye’de büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın, artan nüfus oranı, yaşlı bireylerin sayısının giderek artması, bireylerin sağlık konusunda giderek bilinçlenmesi nedeniyle sağlık kuruluşları hizmetlerine yönelik daha yoğun bir talep göstermesi, hasta hakları konusunun giderek ön plana çıkmaya başlaması, özel hastanelerin yaygınlık kazanmaya başlaması gibi etmenler, sektörün hızla geliştiğini işaret etmektedir. Söz konusu geniş çerçeve ve nitelikli işgücüne olan ihtiyaç, istihdam olanaklarını artıran unsurlardır.

 


Sağlık Yönetimi Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Sağlık Yönetimi bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. 

+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler.
+  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+  Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+  Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Sağlık Yönetimi Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Sağlık Yönetimi Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.