:
AÖF Sosyal Hizmet Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Sosyal Hizmet Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmetin müdahale alanları; kadın, çocuk (korunmaya muhtaç, sokakta yaşayan, suçlu çocuklar), yaşlı, özürlü, mülteci, sığınmacı, özel ihtiyaç grupları (HIV’li, Lösemili kişiler, alkol ve madde bağımlıları, eşcinseller, vb.), evsizler, yoksullar gibi geniş bir alandır. Bu bağlamda Sosyal Hizmet Bölümü’nün amacı; sosyal hizmetlerin planlaması, örgütlenmesi ve uygulanmasında rol alacak mesleğin evrensel ilke, değer ve bilgisiyle donanmış, içinde yaşadığı toplumun yapısı ve özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip profesyonel meslek elemanları yetiştirmektir. Bu çerçevede öğrencilerin profesyonel sosyal hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek kırsal ve kentsel ortamlarda, kamu sektörü ile özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet işlevini yerine getirebilecek düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliğine sahip, yasal ve etik ilkelere saygılı yetkin birer sosyal çalışmacı olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Sosyal Hizmet Bölümüne Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Sosyal Hizmet Lisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile öğrenci kabul edilmektedir. YGS puan türlerinin en az birinden, 150 ve daha yukarı puan almış olanların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

 

Sosyal Hizmet Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Sosyal Hizmet Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Sosyal Hizmet Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SHZ101U SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 1-4 1-8
ÇEK101U SOSYAL POLİTİKA 1-4 1-8
SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1-4 1-8
PSİ103U PSİKOLOJİ 1-4 1-8
İLT107U İLETİŞİM BİLGİSİ 1-4 1-8
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1-4 1-8
HUK107U TÜRK ANAYASA HUKUKU 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SAĞ101U TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ 1-4 1-8
İLT104U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
HİT102U HALKLA İLİŞKİLER 1-4 1-8
SAĞ102U ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM 1-4 1-7
İŞL108U GİRİŞİMCİLİK 1-4 1-8
SOB102U TOPLUMA HİZMET EĞİTİMİ 1-4 1-8
SHZ104U SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
PSİ201U SOSYAL PSİKOLOJİ I 1-4 1-8
ÇEK405U SOSYAL GÜVENLİK 1-4 1-8
SHZ205U SOSYAL HİZMET KURAMLARI I Belirlenecek Belirlenecek
İST203U İSTATİSTİK 1-4 1-8
YAB205U TEMEL GERONTOLOJİ Belirlenecek Belirlenecek
SOS319U TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SHZ204U SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ 1-4 1-8
PSİ202U SOSYAL PSİKOLOJİ II 1-4 1-8
SAĞ404U HALK SAĞLIĞI Belirlenecek Belirlenecek
SHZ206U SOSYAL HİZMET MEVZUATI 1-4 1-8
KYT402U KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
SHZ208U SOSYAL HİZMET KURAMLARI II Belirlenecek Belirlenecek
       
5. Yarıyıl Dersleri    
SHZ301U İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I Belirlenecek Belirlenecek
SHZ303U YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET Belirlenecek Belirlenecek
SHZ305U TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET Belirlenecek Belirlenecek
ARY101U SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1-4 1-8
SOS311U TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ 1-4 1-8
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
       
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SHZ304U ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET Belirlenecek Belirlenecek
SHZ306U AİLE VE ÇOCUKLA SOSYAL HİZMET Belirlenecek Belirlenecek
SHZ302U İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II Belirlenecek Belirlenecek
SHZ308U SOKAK SOSYAL HİZMETİ VE ADLİ SOSYAL HİZMET Belirlenecek Belirlenecek
SHZ310U SOSYAL HİZMET ETİĞİ Belirlenecek Belirlenecek
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
       
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SHZ401U SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I Belirlenecek Belirlenecek
SHZ403U GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET Belirlenecek Belirlenecek
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SHZ402U SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II Belirlenecek Belirlenecek
İKY202U GÖRÜŞME TEKNİKLERİ 1-4 1-8
YAB202U PSİKO-SOSYAL REHABİLİTASYON Belirlenecek Belirlenecek
TÜR202U  TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 

Sosyal Hizmet Bölümü Mezuniyet Koşulları

Sosyal Hizmet Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Sosyal Hizmet Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programı Diploması” alırlar.

 

Sosyal Hizmet Bölümü Uygulama Dersi

Sosyal Hizmet Lisans Programının 7. yarıyılında (Güz Dönemi) "Sosyal Hizmet Uygulaması I" ve 8. yarıyılında (Bahar Dönemi) "Sosyal Hizmet Uygulaması II" uygulama dersleri devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir.

 

Uygulama derslerinde her iki dönem için de haftada 3 gün olmak üzere toplam 12 hafta gözlem, görüşme ve uygulama süreci bulunmaktadır. Öğrenciler, uygulamalarını kendilerine atanan Sosyal Çalışmacıların gözetim ve denetimi altında yine kendilerine atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda gerçekleştireceklerdir. Uygulamalar sadece il merkezlerinde yapılabilecektir. Herhangi bir nedenle uygulamayı tamamlamayan öğrenciler uygulama derslerinden başarısız sayılır ve DZ harf notu verilir.

 


Sosyal Hizmet Bölümü Mezuniyet Sonrası

Sosyal Hizmetin müdahale alanları; kadın, çocuk (korunmaya muhtaç, sokakta yaşayan, suçlu çocuklar), yaşlı, özürlü, mülteci, sığınmacı, özel ihtiyaç grupları (HIV’li, Lösemili kişiler, alkol ve madde bağımlıları, eşcinseller, vb.), evsizler, yoksullar gibi geniş bir alandır. Bu bağlamda Sosyal Hizmet Bölümü’nün amacı; sosyal hizmetlerin planlaması, örgütlenmesi ve uygulanmasında rol alacak mesleğin evrensel ilke, değer ve bilgisiyle donanmış, içinde yaşadığı toplumun yapısı ve özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip profesyonel meslek elemanları yetiştirmektir. Bu çerçevede öğrencilerin profesyonel sosyal hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek kırsal ve kentsel ortamlarda, kamu sektörü ile özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet işlevini yerine getirebilecek düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliğine sahip, yasal ve etik ilkelere saygılı yetkin birer sosyal çalışmacı olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

 


Sosyal Hizmet Bölümü İstihdam Olanakları

Sosyal Hizmet Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, “Sosyal Çalışmacı” unvanı alırlar. Sosyal çalışmacılar, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milliği Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bu bakanlıkları bağlı kurum ve kuruluşlar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, okullarda, dershanelerde, çocuk bakım yuvalarında, kreş ve gündüz bakım evlerinde, ana okullarında, yetiştirme yurtlarında, huzurevlerinde, toplum merkezlerinde, kadın sığınma evlerinde, engelli rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı dayanışma merkezlerinde, sokak çocukları merkezlerinde, ergen danışma merkezlerinde; sağlık ocakları ve hastanelerde, diyaliz merkezlerinde, aile planlaması ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde, okullarda, mesleki eğitim merkezlerinde, cezaevlerinde, çocuk mahkemelerinde, çocuk eğitim evinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda, yerel yönetimler ve bağlı birimlerinde, kriz merkezlerinde, sivil toplum örgütleri ve vakıflarda, sanayi kuruluşlarının insan kaynakları birimlerinde istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca Sosyal Hizmet bölümü mezunları özel kreş ve gündüz bakımevi ile huzurevi açma hakkına da sahiplerdir.

 

Sosyal Hizmet Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Sosyal Hizmet bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. 

+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler.
+  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+  Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+  Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Sosyal Hizmet Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Sosyal Hizmet Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.