:
AÖF Spor Yönetimi Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Spor Yönetimi Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Spor Yönetimi

Spor Yönetimi Önlisans Programı, genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ve yaklaşımlar yanında spor yönetimi, spor hukuku, spor ekonomisi, sporda finans, spor pazarlaması ve sporda sponsorluğu içeren disiplinlerarası bir alandır.

Spor Yönetimi Önlisans Programı, Açıköğretim Fakültesi içerisinde yer alan bir önlisans programıdır. Programda, zorunlu alan bilgisi, meslek bilgisi, ve genel kültür derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar.

 

Spor Yönetimi Bölümü Çıkmış Sınav Soruları

Spor Yönetimi 1.Yarıyıl Dersleri Çıkmış Soruları 

Spor Yönetimi 2.Yarıyıl Dersleri Çıkmış Soruları 

Spor Yönetimi 3.Yarıyıl Dersleri Çıkmış Soruları 

Spor Yönetimi 4.Yarıyıl Dersleri Çıkmış Soruları 

{slider Spor Yönetimi Bölümü Kayıt İşlemleri}

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 


Spor Yönetimi Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Spor Yönetimi Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
MUH101U GENEL MUHASEBE 1-4 1-8
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1-4 1-8
İKT101U İKTİSADA GİRİŞ 1-4 1-8
İŞL105U İŞLETME İLKELERİ 1-4 1-8
SYT101U SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 1-4 1-8
SYT103U SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİ 1-3 1-7
ALM101U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA101U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG101U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
PZL106U BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 1-4 1-8
HİT102U HALKLA İLİŞKİLER 1-4 1-8
İŞL106U İŞLETME FONKSİYONLARI 1-4 1-8
İKT106U SPOR EKONOMİSİ 1-4 1-7
SYT102U SPOR YÖNETİMİ 1-4 1-8
İŞL104U YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1-4 1-8
ALM102U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA102U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG102U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SYT201U BOŞ ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ 1-4 1-8
ÇMH201U ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ I 1-4 1-8
İŞL203U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
FİN205U SPOR FİNANSMANI 1-4 1-8
PZL207U SPOR PAZARLAMASI 1-4 1-8
SYT203U SPOR TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ VE SAHA MALZEME BİLGİSİ 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
ÇMH202U ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ II 1-4 1-8
PZL216U EĞLENCE PAZARLAMASI 1-4 1-8
SYT202U ETKİNLİK YÖNETİMİ 1-4 1-8
İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1-4 1-8
SYT204U SPORDA RİSK YÖNETİMİ 1-4 1-8
SYT206U SPORDA SPONSORLUK 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 

Spor Yönetimi Bölümü Mezuniyet Koşulları

Spor Yönetimi Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Spor Yönetimi Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi Önlisans Programı Diploması” alırlar.

  


Spor Yönetimi Bölümü İstihdam Olanakları

Spor Yönetimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, özel ve kamu sektöründe çalışma fırsatı elde edebilmektedir. Bu programın mezunları spor kulüpleri ve gençlik ve spor müdürlüklerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, bu program mezunları pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilmektedir. Bunların dışında aldıkları bilgiler doğrultusunda girişimci ruh ve potansiyele sahip olan mezunlar spor yönetimi ile ilgili tüm konularda kendi işlerini kurabilme ve alandaki boşluğu doldurabilmektedir.

 


Spor Yönetimi Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Spor Yönetimi bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Spor Yönetimi bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+ Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+ Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

Spor Yönetimi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavsız (Açıköğretim)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim), 

İktisat (Açıköğretim),
Kamu Yönetimi (Açıköğretim),
Maliye (Açıköğretim),
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),
İşletme (Açıköğretim),
Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim)

 

Spor Yönetimi Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavlı (DGS)


İşletme

İşletme Yönetimi
Spor Yöneticiliği