:
AÖF Tarih Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Tarih Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Tarih

Tarih Lisans Programının amacı, Türk ve dünya tarihini bilimsel metotlarla öğretmektir. Tarihin başlangıcından günümüze kadar dünyanın geçirdiği evreleri, insanoğlunun ürettiği uygarlıkları, siyasi, sosyal ve ekonomik olayları; özellikle Türk tarihinin değişik dönemlerini okuyup anlayacak, yorum yapacak ve gerektiğinde bilimsel yöntemleri kullanarak yeniden yazacak elemanlar yetiştirmektir.

Tarih Bölümü Kayıt İşlemleri

 

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Tarih Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Tarih Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TAR101U ESKİ ANADOLU TARİHİ 1-4 1-8
TAR109U HELLEN VE ROMA TARİHİ 1-4 1-8
TAR103U İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ I 1-5 1-10
TAR107U ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1-5 1-10
TAR111U OSMANLI TÜRKÇESİ I 1-4 1-8
TAR105U TARİH METODU 1-5 1-10
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TAR108U BİZANS TARİHİ 1-5 1-10
TAR106U BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ 1-5 1-10
TAR102U ESKİ MEZOPOTAMYA VE MISIR TARİHİ 1-4 1-8
TAR110U İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ 1-4 1-8
TAR104U İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II 1-5 1-10
TAR112U OSMANLI TÜRKÇESİ II 1-4 1-8
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TAR203U ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ 1-4 1-8
TAR207U ORTAÇAĞ-YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ 1-4 1-8
TAR211U OSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI 1-4 1-8
TAR209U OSMANLI TARİHİ (1300-1566) 1-4 1-8
TAR213U OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I 1-4 1-8
TAR205U TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TAR216U OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1703-1876) 1-4 1-8
TAR204U OSMANLI TARİHİ (1566-1789) 1-4 1-8
TAR212U OSMANLI TARİHİ (1789-1876) 1-4 1-8
TAR214U OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II 1-4 1-8
TAR206U OSMANLIDA İSKAN VE GÖÇ 1-4 1-8
TAR208U RUSYA TARİHİ 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
       
5. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TAR307U OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1876-1918) 1-4 1-8
TAR311U OSMANLI DİPLOMASİSİ 1-4 1-8
TAR309U OSMANLI İKTİSAT TARİHİ 1-4 1-8
TAR303U OSMANLI TARİHİ (1876-1918) 1-4 1-8
SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1-4 1-8
TAR305U TARİHİ COĞRAFYA 1-4 1-8
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
       
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TAR324U EĞİTİM TARİHİ 1-4 1-8
TAR310U MODERN ORTADOĞU TARİHİ 1-4 1-8
TAR304U TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİ 1-4 1-8
TAR302U TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASÎ TARİHİ 1-4 1-8
TAR312U TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ VE PARLEMENTO TARİHİ 1-4 1-8
TAR306U XIX. YÜZYIL TÜRK DÜNYASI 1-4 1-8
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
       
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TAR403U ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI 1-5 1-10
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
TAR401U SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA) 1-4 1-7
FEL401U TARİH FELSEFESİ I 1-3 1-6
TAR407U TÜRK BASIN TARİHİ 1-4 1-9
TAR301U YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ 1-4 1-8
TAR405U YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 1-4 1-10
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TAR404U BİLİM TARİHİ 1-4 1-8
İLT184U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
TAR308U HUKUK TARİHİ 1-4 1-8
SNT402U SANAT TARİHİ 1-4 1-8
FEL402U TARİH FELSEFESİ II 1-4 1-8
TAR406U TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ 1-6 1-10
TAR402U TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 1-5 1-10
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 

Tarih Bölümü Mezuniyet Koşulları

Tarih Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Tarih Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Tarih Lisans Programı Diploması” alırlar.


Tarih Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Tarih bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. 

+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler.
+  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+  Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+  Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Tarih Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Tarih Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.