:
AÖF Tarım Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Tarım Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Tarım

Programın genel amacı ülke ekonomisine tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve tarıma dayalı tesielerde başarı ile çalışabilecek, ileri tarım tekniklerini uygulayabilecek nitelikte tekniker yetiştirmektir.

 

Tarımsal sistemlerin kullanıma hazırlanmasında, kullanılacak tarım tekniklerinin uygulamaya hazırlanmasında, tarım makinalarının bakım, ayar ve kullanıma hazırlanmalarında, tarım arazisinin işlenmeye, bakıma ve ekime hazırlanmasında, hayvancılık işletmelerindeki işlemlerin yürütülmesinde, süt sağım tesislerinin bakımı ve kullanımında, ahır temizliği, bakımı ile ilgili teknik uygulamalarda, hasat ve hasat sonrası teknik ve teknolojilerin kullanıma hazır hale getirilmesinde, tarımsal ilaç uygulamalarının yürütülmesinde, tarım teknikeri diploması önemli bir mesleki yeterliliği ifade etmektedir. Tarım teknikeri ziraat mühendisine yardımcı olabilecek bir teknik destek elemanıdır.

 

Tarım Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 


Tarım Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.


Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.


Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.


Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Tarım Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TRM103U EKOLOJİ VE ÇEVRE BİLGİSİ 1-5 1-10
BİY101U GENEL BİYOLOJİ I 1-3 1-5
KİM101U GENEL KİMYA I 1-3 1-5
MAT103U GENEL MATEMATİK 1-4 1-8
TRM105U TARIMSAL METEOROLOJİ 1-5 1-10
TEK101U TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ I 1-3 1-7
ALM101U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA101U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG101U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TRM102U BAHÇE TARIMI I 1-5 1-10
BİY102U GENEL BİYOLOJİ II 6-8 6-11
KİM102U GENEL KİMYA II 6-8 6-11
TRM101U TARIM EKONOMİSİ 1-4 1-8
TRM104U TARLA BİTKİLERİ I 1-5 1-10
TRM106U TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME 1-5 1-10
ALM102U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA102U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG102U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TRM203U BAHÇE TARIMI II 1-5 1-10
TRM209U ENTOMOLOJİ 1-5 1-10
TRM207U FİTOPATOLOJİ 1-5 1-10
TRM201U HAYVAN YETİŞTİRME 1-5 1-10
TRM211U TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 1-5 1-10
TRM205U TARLA BİTKİLERİ II 1-5 1-10
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
TRM204U GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 1-5 1-10
TRM202U HAYVAN BESLEME 1-4 1-8
TRM212U ÖRTÜ ALTI ÜRETİM SİSTEMLERİ 1-5 1-10
TRM208U PEYZAJ ÇEVRE VE TARIM 1-4 1-8
TRM210U SU ÜRÜNLERİ 1-4 1-8
TRM206U TARIM ALET VE MAKİNALARI 1-5 1-10
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

  

Tarım Bölümü Mezuniyet Koşulları

 

Tarım Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Tarım Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Tarım Önlisans Programı Diploması” alırlar.

 


Tarım Bölümü Mezuniyet Sonrası

Tarım Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, bitkisel üretim alanında faaliyet gösteren firmalar tohumculuk firmaları, fidancılık firmaları, sebze ve fide üretimi yapan firmalar, tarımsal ilaç bayiliği, tarımsal gübre bayiliği, tarım ürünlerinin depolanması ve muhafazası, tarım ürünlerinin gıdaya işlenmesi, hayvansal üretim işletmelerinde hayvanların bakım, yemleme ve süt sağımı gibi işlemlerinde sistemin hazır hale getirilmesi, tarım işletmeleri, Tarım Bakanlığına bağlı tüm birimler, üniversitelerin ziraat, su ürünleri, orman Fakülteleri, Üniversitelerin araştırma ve uygulama çiftlikleri, belediyelerin park bahçeler ve fen işleri birimleri, gıda işleyen kamu kurumları ile gıda firmaları ve işletmeleri tarım teknikeri istihdam edebilmektedirler.

 


Tarım Bölümü İstihdam Olanakları

Bitkisel üretim alanında faaliyet gösteren firmalar tohumculuk firmaları, fidancılık firmaları, sebze ve fide üretimi yapan firmalar, tarımsal ilaç bayiliği, tarımsal gübre bayiliği, tarım ürünlerinin depolanması ve muhafazası, tarım ürünlerinin gıdaya işlenmesi, hayvansal üretim işletmelerinde hayvanların bakım, yemleme ve süt sağımı gibi işlemlerinde sistemin hazır hale getirilmesi, tarım işletmeleri, Tarım Bakanlığına bağlı tüm birimler, üniversitelerin ziraat, su ürünleri, orman fakülteleri, üniversitelerin araştırma ve uygulama çiftlikleri, belediyelerin park bahçeler ve fen işleri birimleri, gıda işleyen kamu kurumları ile gıda firmaları ve işletmeleri tarım teknikeri istihdam edebilmektedirler.

 

Tarım Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Tarım bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Tarım bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+ Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+ Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

Tarım Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavsız (Açıköğretim)

DGS ile Açıköğretim 5. Yarıyıla Fark Dersleri alınarak devam edilebilecek lisans bölümleri.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim),
İktisat (Açıköğretim),
Kamu Yönetimi (Açıköğretim),
Maliye (Açıköğretim),
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),
İşletme (Açıköğretim),
Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim)

 

Tarım Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavlı (DGS)

Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
Biyosistem Mühendisliği
Bitki Koruma
Hayvansal Üretim
Organik Tarım İşletmeciliği
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tarım Ekonomisi
Zootekni
Su Ürünleri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji