:
Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Sistem) Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Eski Sistem)

1. SINIF DERSLERİ 3. SINIF DERSLERİ
1099 Temel Bilgi Teknolojileri 3707 XI-XV Yüzyıllar Türk Dili
1695 Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi 3708 XVI-XVII Yüzy. Türk Edeb.
1696 Halk Edebiyatına Giriş 3709 Serveti Fünun ve Milli Edeb.
1697 Osmanlı Türkçesine Giriş 3216 Yabancı Dil
1698 Eski Türk Edebiyatında Akımlar 3710 Eleştiri Tarihi ve Kuramları
1699 Batı Edebiyatında Akımlar 3711 Genel Dilbilim
1700 Yeni Türk Edebiyatına Giriş 3712 Türk Halk Şiiri
   
2. SINIF DERSLERİ 4. SINIF DERSLERİ
2701 Orhon ve Uygur Türkçesi 4232 Türk Dili
2702 Türkçe Cümle Bilgisi 4713 XVI-XIX Yüzyıllar Türk Dili
2703 XI-XV.Yüzyıllar Türk Edebiyatı 4714 XVIII-XIX Yüzyıllar Türk Edebiyatı
2704 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 4715 Cumhuriyet Dönemi Şiiri
2705 Osmanlı Türkçesi Grameri 4716 Cumhuriyet Dönemi Nesri
2706 Halk Hikayeleri ve Masallar 4717 Çağdaş Türk Yazı Dilleri
2252 Atatürk ilke ve Inkılap Tarihi 4718 Çağdaş Türk Edebiyatları
   

Yorum ekle

Güvenlik kodu Yenile