:
AÖF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programının amacı, envanter, taşımacılık, depolama ve paketleme gibi konuları içeren ve bu yönde genel olarak; ekonomi, ithalat ve ihracat uygulamaları, lojistik, muhasebe, pazarlama, dış ticaret işlemleri gibi iktisat ve işletme derslerini kapsayan entegre bir programdır. Günümüz rekabet koşullarında uluslararası ticaret ancak çağdaş lojistik yönetimi anlayışı çerçevesinde yürütülebilmektedir.

Dolayısıyla, uluslararası ticaret uygulamaları alanındaki uzmanların kapsamlı bir lojistik bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. Lojistik, salt bir taşımacılık faaliyeti olarak değerlendirilmemektedir. Taşımacılığın yanında mal, hizmet, bilgi ve benzeri hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi faaliyetlerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesini içeren bir alandır. Bu programın amacı, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin uluslararası ticaret ve lojistik gereksinimlerine cevap verebilecek, yeterli bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, donanımlı ve sektördeki insan kaynakları gereksinimini karşılayabilecek nitelikli uzman elemanlar yetiştirmektir.

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar. 


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İŞL105U İŞLETME İLKELERİ 1-4 1-8
MUH103U GENEL MUHASEBE I 1-4 1-8
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1-4 1-8
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 1-4 1-8
SOS113U DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1-4 1-8
İLT107U İLETİŞİM BİLGİSİ 1-4 1-8
LOJ101U LOJİSTİK İLKELERİ 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İŞL106U İŞLETME FONKSİYONLARI 1-4 1-8
MUH104U GENEL MUHASEBE II 1-4 1-7
HUK110U BORÇLAR HUKUKU 1-4 1-8
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 1-4 1-8
SOS114U DAVRANIŞ BİLİMLERİ II 1-4 1-8
TİC104U DIŞ TİCARETE GİRİŞ 1-4 1-8
L0J104U LOJİSTİK YÖNETİMİ 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İST203U İSTATİSTİK 1-4 1-8
TİC203U DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ 1-4 1-8
TİC205U GÜMRÜK MEVZUATI 1-4 1-8
İST205U YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I 1-4 1-8
FİN401U FİNANSAL YÖNETİM 1-4 1-8
L0J207U ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ Belirlenecek Belirlenecek
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1-4 1-8
MUH204U DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1-4 1-8
TİC204U ELEKTRONİK TİCARET 1-4 1-8
MLY206U ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME Belirlenecek Belirlenecek
İKT212U EKONOMİK COĞRAFYA Belirlenecek Belirlenecek
İST206U YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
       
5. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İŞL301U ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 1-4 1-8
İKT311U ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 1-4 1-8
PZL103U PAZARLAMA YÖNETİMİ 1-4 1-8
İLT303U PROFESYONEL YAŞAMDA İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ Belirlenecek Belirlenecek
LOJ301U DIŞ TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK Belirlenecek Belirlenecek
LOJ305U DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ Belirlenecek Belirlenecek
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
       
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İŞL104U YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1-4 1-8
TİC106U DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR 1-4 1-8
LOJ302U LOJİSTİKTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMI Belirlenecek Belirlenecek
HUK108U İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1-4 1-8
ULİ306U ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK 1-4 1-8
LOJ303U DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE BELGELERİ Belirlenecek Belirlenecek
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
       
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
LOJ203U LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA I 1-4 1-8
LOJ201U ULUSLARARASI LOJİSTİK 1-4 1-8
LOJ401U TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ Belirlenecek Belirlenecek
TİC201U DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK 1-4 1-8
HUK223U ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU Belirlenecek Belirlenecek
LOJ403U STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ Belirlenecek Belirlenecek
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
LOJ206U BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE LOJİSTİK Belirlenecek Belirlenecek
PZL402U KÜRESEL PAZARLAMA 1-4 1-8
PZL404U ULUSLARARASI SATIŞ YÖNETİMİ Belirlenecek Belirlenecek
PZL212U TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 1-4 1-8
LOJ204U LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA II 1-4 1-7
LOJ402U LOJİSTİK PLANLAMA VE MODELLEME Belirlenecek Belirlenecek
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Mezuniyet Koşulları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programı Diploması” alırlar.

 


Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Mezuniyet Sonrası

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksekokul bölümlerinden mezun olanlarla aynı yasal haklara sahiptirler. Uluslararası lojistik meslek elemanları, uluslararası alanda faaliyet yürüten tüm kuruluşların üretim, depolama, nakliye, pazarlama bölümlerinde, kargo ve nakliye firmalarında, dış ticaretin yoğun olduğu büyük illerde kamu sektörünün gümrük, liman işletmeciliği bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler.

 

Mezunlar; ithalat-ihracat uzmanı, dış ticaret elemanı, satın alma uzmanı, satış temsilcisi (iç-dış piyasa) ve pazarlama elemanı olarak görev yapabilmektedirler. Programdan mezun olanların sektördeki istihdam oranı, program amaçlarına ne ölçüde yaklaşıldığını belirleyecektir. Bu bölümde verilecek eğitim, öğrencilere, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki teorik bilgilerle pratik uygulamaları bir arada sunarak, sektörde gerçekleşen değişim ve gelişmeleri öğrenme fırsatı verecektir. Bu sayede, sektörün ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunacaktır.

  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+ Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+ Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.