:
AÖF Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Web Tasarımı ve Kodlama

Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans Programının amacı, Web tasarımı ve kodlama alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir. Ayrıca, Web tasarımı ve kodlama alanlarında halen çalışmakta olan personelin etkinlik ve verimliliklerini artıracak şekilde bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlamak da amaçlanmaktadır.

 

Web Tasarımı ve Kodlama Bölümüne Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile öğrenci kabul edilmektedir. 2016 YGS puan türlerinin en az birinden, 150 ve daha yukarı puan almış olanların 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

 

Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 


Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.


Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.


Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

I.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

BİL101U

Temel Bilgi Teknolojileri I

3.0

EST101U

Görsel Estetik 

4.0

HUK301U

Bireysel İş Hukuku

4.0

İLT303U

Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi

4.0

İNG101U

Yabancı Dil I

3.0

MEİ103U

Medya ve İletişim

4.0

YBS303U

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

4.0

YBS309U

Bilgi Toplumu ve E-Devlet

4.0

II.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

BİL102U

Temel Bilgi Teknolojileri II

3.0

PZL304U

Pazarlama İletişimi 

4.0

MAİ102U

Marka ve Yönetimi

4.0

İLT102U

Yeni İletişim Teknolojileri

4.0

HUK124U

Bilişim Hukuku

4.0

YBS308U

Sosyal Ağ Analizi

4.0

YBS302U

Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği

4.0

İNG102U

Yabancı Dil II

3.0

III.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

WTK201U

İçerik Yönetim Sistemleri

5.0

WTK203U

Web Yayıncılığı

5.0

WTK205U

Web Okuryazarlığı

3.0

WTK207U

Web Tabanlı Kodlama

5.0

WTK209U

Görsel Web Tasarımı

3.0

İŞL293U

Girişimcilik ve İş Kurma

3.0

TAR201U

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

3.0

TÜR201U

Türk Dili I

3.0

IV.YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

WTK202U

Öğrenme Yönetim Sistemleri

5.0

WTK204U

Web Yayıncılığı Araçları

5.0

WTK206U

Web'de Telif Hakları ve Etik

3.0

WTK208U

Web Tasarımı Satış ve Pazarlama

3.0

WTK210U

İnternet Tabanlı Programlama

5.0

WTK212U

Web Grafik Tasarımı

3.0

TAR202U

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

3.0

TÜR202U

Türk Dili II

3.0

 

Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Mezuniyet Koşulları

Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

 

Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans Programı Diploması” alırlar.

 


Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Mezuniyet Sonrası

Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar bilişim sektöründe Web Tasarım Uzmanı, Web Tasarımcısı, Kodlama Uzmanı, Görsel Web Tasarımcısı, Arayüz Geliştiricisi olarak çalışabileceklerdir. Bunun yanında mezunlar kendi web tasarım şirketlerini de kurabilirler.

Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite

+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Web Tasarımı ve Kodlama bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+ Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+ Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavlı (DGS)

Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar Bilimleri
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı

Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavsız (Açıköğretim)

DGS ile Açıköğretim 5. Yarıyıla Fark Dersleri alınarak devam edilebilecek lisans bölümleri.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim),
İktisat (Açıköğretim),
Kamu Yönetimi (Açıköğretim),
Maliye (Açıköğretim),
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),
İşletme (Açıköğretim),
Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim)

I.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I 3.0
EST101U Görsel Estetik  4.0
HUK301U Bireysel İş Hukuku 4.0
İLT303U Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi 4.0
İNG101U Yabancı Dil I 3.0
MEİ103U Medya ve İletişim 4.0
YBS303U Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 4.0
YBS309U Bilgi Toplumu ve E-Devlet 4.0
II.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II 3.0
PZL304U Pazarlama İletişimi  4.0
MAİ102U Marka ve Yönetimi 4.0
İLT102U Yeni İletişim Teknolojileri 4.0
HUK124U Bilişim Hukuku 4.0
YBS308U Sosyal Ağ Analizi 4.0
YBS302U Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği 4.0
İNG102U Yabancı Dil II 3.0
III.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS
WTK201U İçerik Yönetim Sistemleri 5.0
WTK203U Web Yayıncılığı 5.0
WTK205U Web Okuryazarlığı 3.0
WTK207U Web Tabanlı Kodlama 5.0
WTK209U Görsel Web Tasarımı 3.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma 3.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
TÜR201U Türk Dili I 3.0
IV.YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı AKTS
WTK202U Öğrenme Yönetim Sistemleri 5.0
WTK204U Web Yayıncılığı Araçları 5.0
WTK206U Web'de Telif Hakları ve Etik 3.0
WTK208U Web Tasarımı Satış ve Pazarlama 3.0
WTK210U İnternet Tabanlı Programlama 5.0
WTK212U Web Grafik Tasarımı 3.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
TÜR202U Türk Dili II 3.0