:
AÖF Yaşlı Bakımı Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Yaşlı Bakımı Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Bakımı Önlisans Programının amacı, ülkemizde de her geçen gün artış gösteren yaşlı nüfusa nitelikli ve profesyonel bakım hizmeti sunabilecek meslek elemanının yetiştirilmesidir. Programda yaşlı bakımı alanında hizmet veren kurumların temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetimine vakıf,  yaşlılarla etkin ve verimli iletişim kuran, yaşlıların hayat kalitesini yükseltebilen, yaşlıların bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri özümsemiş insan kaynağını yetiştirmek hedeflenmektedir. Aynı zamanda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlılar kendi evlerinde yaşamlarını sürdürmeyi tercih etmekte, ancak evde bakım hizmeti sunacak, aynı zamanda güvenecekleri çalışan bulmakta güçlük çekmektedirler. Bu bağlamda, nitelikli ve profesyonel bakım hizmeti sunabilecek, farkındalıkları yüksek personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır

Yaşlı Bakımı Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Yaşlı Bakımı Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.


Yaşlı Bakımı Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1-4 1-8
EVİ101U AİLE YAPISI VE İLİŞKİLERİ 1-4 1-8
SOS204U DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 1-4 1-8
YAB101U BAKIM ELEMANI YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME I 1-4 1-9
İLT101U BİREYLER ARASI İLETİŞİM 1-3 1-6
PSİ101U PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1-4 1-8
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
ALM101U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA101U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG101U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SAĞ101U TEMEL İLK YARDIM BİLGİSİ 1-4 1-8
EVİ108U GENEL BESLENME 1-4 1-8
SHZ108U TEMEL BAKIM HİZMETLERİ 1-4 1-8
SAĞ104U TEMEL SAĞLIK VE HASTALIK BİLGİSİ 1-4 1-8
YAB102U BAKIM ELEMANI YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME II 1-5 1-10
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
SOB102U TOPLUMA HİZMET EĞİTİMİ 1-4 1-8
ALM102U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA102U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG102U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
YAB211U YAŞLILARDA DAVRANIŞ SORUNLARI VE UYUM Belirlenecek Belirlenecek
YAB205U TEMEL GERONTOLOJİ Belirlenecek Belirlenecek
YAB207U BAKIM ELEMANI YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME III Belirlenecek Belirlenecek
YAB209U YAŞLILARDA ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ I Belirlenecek Belirlenecek
YAB201U YAŞLILARDA GÖRÜLEBİLECEK SORUNLAR VE BAKIM HİZMETLERİ Belirlenecek Belirlenecek
YAB203U YAŞLI PSİKOLOJİSİ Belirlenecek Belirlenecek
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
YAB202U PSİKO-SOSYAL REHABİLİTASYON Belirlenecek Belirlenecek
YAB204U FİZİKSEL REHABİLİTASYON Belirlenecek Belirlenecek
YAB206U YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI Belirlenecek Belirlenecek
YAB208U EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Belirlenecek Belirlenecek
YAB210U YAŞLILARDA ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ II Belirlenecek Belirlenecek
SAĞ210U İNSAN BEDEN YAPISI VE FİZYOLOJİSİ Belirlenecek Belirlenecek
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8

  

Yaşlı Bakımı Bölümü Mezuniyet Koşulları

Yaşlı Bakımı Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Yaşlı Bakımı Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Yaşlı Bakımı Önlisans Programı Diploması” alırlar.

 

Yaşlı Bakımı Bölümü Mezuniyet Sonrası

Yaşlı Bakımı Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Yaşlı Bakımı Meslek Elemanı ünvanını alarak, hastanelerin geriatri birimlerinde, Huzurevleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Bakımevleri, Gündüzlü Bakım ve Özel Bakım Merkezleri’nde merkezin yönetimi konusunda ve bakım elemanı olarak görev yapabilirler. Aynı zamanda, bakım hizmetini özel ve bireysel olarak evinde almak isteyenler tarafından da istihdam edilebilirler. Bunların dışında mezunların her türlü kurumda yardımcı hizmet personeli olarak çalıştırılabilmeleri de olanaklıdır.

 


Yaşlı Bakımı Bölümü İstihdam Olanakları

Yaşlı Bakımı Programından mezun olanlar, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı ilgili kurumlar, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri vb. alanlarda uzman gözetiminde çalışabilir.

 

Yaşlı Bakımı Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite


+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Yaşlı Bakımı bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. Yaşlı Bakımı bölümü dışında kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.
+ Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+ Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+ Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+ Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+ Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

Yaşlı Bakımı Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavsız (Açıköğretim)

DGS ile Açıköğretim 5. Yarıyıla Fark Dersleri alınarak devam edilebilecek lisans bölümleri.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim),
İktisat (Açıköğretim),
Kamu Yönetimi (Açıköğretim),
Maliye (Açıköğretim),
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),
İşletme (Açıköğretim),
Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim)

 

Yaşlı Bakımı Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri - Sınavlı (DGS)

Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gerontoloji
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri