:
AÖF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bütün Bilgileri | Açıköğretim Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Çıkmış Soruları ve Cevapları, Hedefaof.com Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programının amaçları,açıköğretim sistemiyle Yönetim Bilişim Sistemleri programını tercih eden öğrencilere, işletmelerin ve bireylerin yaşadığımız çağa ve topluma adını veren bilgiyi üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme ihtiyacını karşılamak için kullanılan yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi süreçlerini anlayabilme becerisi kazandırmaktır.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Kayıt İşlemleri

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt
+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş
+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş
+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite
*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

 


Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yarıyıl Dersleri ve Sınav Sorumluluk Üniteleri

1. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I 1-4 1-8
İŞL105U İŞLETME İLKELERİ 1-4 1-8
MAT105U MATEMATİK I 1-4 1-8
MUH101U GENEL MUHASEBE 1-4 1-8
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1-4 1-8
PZL193U PAZARLAMA YÖNETİMİ 1-4 1-8
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4 1-8
       
2. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II 1-4 1-8
İŞL106U İŞLETME FONKSİYONLARI 1-4 1-8
MAT106U MATEMATİK II 1-4 1-8
İKT102U PROJE YÖNETİMİ 1-4 1-8
HUK124U BİLİŞİM HUKUKU 1-4 1-8
İLT102U YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1-4 1-8
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 1-4 1-8
       
3. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İST203U İSTATİSTİK 1-4 1-8
İŞL205U İŞLETME YÖNETİMİ 1-4 1-8
YBS201U BİLGİSAYAR VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Belirlenecek Belirlenecek
İŞL209U İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ 1-4 1-8
YBS203U İŞLEM TABLOLARI Belirlenecek Belirlenecek
YBS205U İŞLETİM SİSTEMLERİ Belirlenecek Belirlenecek
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1-4 1-8
       
4. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
İLT184U ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1-4 1-8
MVU204U MUHASEBE YAZILIMLARI 1-4 1-8
TİC204U ELEKTRONİK TİCARET 1-4 1-8
YBS204U ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA Belirlenecek Belirlenecek
YBS206U VERİTABANI SİSTEMLERİ Belirlenecek Belirlenecek
YBS202U İŞLETME ANALİTİĞİ Belirlenecek Belirlenecek
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 1-4 1-8
       
5. Yarıyıl Dersleri    
YBS301U İŞLEM TABLOSU PROGRAMLAMA Belirlenecek Belirlenecek
YBS307U KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ Belirlenecek Belirlenecek
İŞL303U ÜRETİM YÖNETİMİ 1-4 1-8
YBS303U KULLANICI DENEYİMİ TASARIMI Belirlenecek Belirlenecek
YBS309U BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET Belirlenecek Belirlenecek
YBS305U SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Belirlenecek Belirlenecek
ALM301U ALMANCA I 1-5 1-10
FRA301U FRANSIZCA I 1-4 1-9
İNG301U İNGİLİZCE I 1-6 1-12
       
6. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
SOS110U ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1-4 1-8
HUK108U İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1-4 1-8
YBS302U AĞ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Belirlenecek Belirlenecek
YBS304U VERİTABANI PROGRAMLAMA Belirlenecek Belirlenecek
YBS306U İLERİ PROGRAMLAMA Belirlenecek Belirlenecek
YBS308U SOSYAL AĞ ANALİZİ Belirlenecek Belirlenecek
ALM302U ALMANCA II 11-15 11-20
FRA302U FRANSIZCA II 1-4 1-9
İNG302U İNGİLİZCE II 1-6 1-12
       
7. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
YBS401U YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1-4 1-8
İŞY203U YENİLİK YÖNETİMİ 1-4 1-8
İŞL293U GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA 1-4 1-8
YBS403U KARAR MODELLERİ Belirlenecek Belirlenecek
YBS405U İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA Belirlenecek Belirlenecek
FİN401U FİNANSAL YÖNETİM 1-4 1-8
TÜR201U TÜRK DİLİ I 1-4 1-8
       
8. Yarıyıl Dersleri ARA SINAV DS SINAVI
KÜL202U GÖRSEL KÜLTÜR 1-3 1-6
YBS402U KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Belirlenecek Belirlenecek
İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1-4 1-8
PZL208U MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1-4 1-8
YBS404U VERİ MADENCİLİĞİ Belirlenecek Belirlenecek
YBS406U PROGRAMLAMADA YENİ EĞİLİMLER Belirlenecek Belirlenecek
TÜR202U TÜRK DİLİ II 1-4 1-8

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Mezuniyet Koşulları

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.


Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı Diploması” alırlar.

  


Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İstihdam Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, finansal hizmetler, perakende hizmetleri, lojistik ve ulaşım, turizm, iletişim ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda hizmet veren firmalarda bilgi teknolojisi çözümleri üreterek, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve ürün pazarlamasında, kamu kurumlarında ise organizasyonun bilgi teknolojileri ihtiyaçlarının belirlenmesinde istihdam edilirler.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Sınavsız İkinci Üniversite


+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü sınavsız ikinci üniversiteye olarak tercih edebilirler. 
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler.
+  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.
+  Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.
+  Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.
+  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.
+  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Lisansüstü Eğitim Fırsatı

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.