:
Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı 4. Yarıyıl Dersleri Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı 4. Yarıyıl Dersleri

adalet-meslek-egitimi-4-yariyil

 

Açıköğretim Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı 4. yarıyılı dersleri ve bu derslerin ara sınav ve dönem sonu sınavlarında sorumlu üniteler;

 

Yarıyıl Ders Ara Sınav Üniteleri Dönem Sonu Sınavı Üniteleri
1 Adalet Meslek Etiği 1-3 Arası Üniteler 1-6 Arası Üniteler
1 Halkla ilişkiler ve İletişim 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
1 Hukukun Temel Kavramları 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
1 İdare Hukukuna Gırış 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
1 Medenı Hukuk I 1-5 Arası Üniteler 1-10 Arası Üniteler
1 Türk Anayasa Hukuku 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
1 Almanca I 1-5 Arası Üniteler 1-10 Arası Üniteler
1 Fransızca I 1-4 Arası Üniteler 1-9 Arası Üniteler
1 İngilizce I 1-6 Arası Üniteler 1-12 Arası Üniteler
1 Temel Bilgi Teknolojıleri I 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler

 

 

Sınav İçin Açıklama

  • Ara sınavda sorulan 20 sorunun dağılımı her üniteye eşit olduğundan 4 ünitelik bir ara sınavda her üniteden 5 soru, yada 5 ünitelik bir sınavdan her üniteye 4 soru düşmektedir.
  • Ayrıca her dersin dönem sonu sınavına ara sınav konularıda dahil olup bu konuların ağırlığı yaklaşık %30 olmaktadır. Yani 20 soruluk dönem sonu sınavının 6 sorusu ara sınav konularından sorularında çıkmaktadır.