:
İşletme Lisans Programı 5. Yarıyıl Dersleri Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

İşletme Lisans Programı 5. Yarıyıl Dersleri

isletme 5 yariyil dersleri


Açıköğretim İşletme Lisans Programı 5. yarıyılı dersleri ve bu derslerin ara sınav ve dönem sonu sınavlarında sorumlu üniteler üniversite tarafından şu şekilde ilan edilmiştir.

Yarıyıl Ders Ara Sınav Üniteleri Dönem Sonu Sınavı Üniteleri
5 Finansal Yönetim I 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
5 Maliyet Muhasebesi 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
5 Pazarlama Yönetimi 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
5 Uluslararası İşletmecilik 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
5 Üretim Yönetimi 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
5 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
5 Almanca I 1-5 Arası Üniteler 1-10 Arası Üniteler
5 Fransızca I 1-4 Arası Üniteler 1-9 Arası Üniteler
5 İngilizce I 1-6 Arası Üniteler 1-12 Arası Üniteler


Sınav İçin Açıklama
Ara sınavda sorulan 20 sorunun dağılımı her üniteye eşit olduğundan 4 ünitelik bir ara sınavda her üniteden 5 soru, yada 5 ünitelik bir sınavdan her üniteye 4 soru düşmektedir.

 

Ayrıca her dersin dönem sonu sınavına ara sınav konularıda dahil olup bu konuların ağırlığı yaklaşık %30 olmaktadır. Yani 20 soruluk dönem sonu sınavının 6 sorusu ara sınav konularından sorularında çıkmaktadır.