:
İşletme Lisans Programı 7. Yarıyıl Dersleri Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

İşletme Lisans Programı 7. Yarıyıl Dersleri

isletme 7 yariyil dersleri


Açıköğretim İşletme Lisans Programı 7. yarıyılı dersleri ve bu derslerin ara sınav ve dönem sonu sınavlarında sorumlu üniteler üniversite tarafından şu şekilde ilan edilmiştir.

Yarıyıl Ders Ara Sınav Üniteleri Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

 

Yarıyıl Ders Ara Sınav Üniteleri Dönem Sonu Sınavı Üniteleri
7 Denetim 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
7 İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etık 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
7 Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
7 Stratejik Yönetim I 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
7 Turk Vergi Sistemi 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
7 Almanca III 21-22 Arası Üniteler 21-25 Arası Üniteler
7 Fransızca III 1-3 Arası Üniteler 1-6 Arası Üniteler
7 İngilizce III 1-3 Arası Üniteler 1-6 Arası Üniteler
7 Türk Dili I 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler

 

Sınav İçin Açıklama
Ara sınavda sorulan 20 sorunun dağılımı her üniteye eşit olduğundan 4 ünitelik bir ara sınavda her üniteden 5 soru, yada 5 ünitelik bir sınavdan her üniteye 4 soru düşmektedir.


Ayrıca her dersin dönem sonu sınavına ara sınav konularıda dahil olup bu konuların ağırlığı yaklaşık %30 olmaktadır. Yani 20 soruluk dönem sonu sınavının 6 sorusu ara sınav konularından sorularında çıkmaktadır.