:
Laborant Ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı 2. Yarıyıl Dersleri Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Laborant Ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı 2. Yarıyıl Dersleri

laboratuvar veteriner 2 yariyil dersleri

Açıköğretim Laborant Ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı 2. yarıyılı dersleri ve bu derslerin ara sınav ve dönem sonu sınavlarında sorumlu üniteler üniversite tarafından şu şekilde ilan edilmiştir.

Yarıyıl Ders Ara Sınav Üniteleri Dönem Sonu Sınavı Üniteleri
2 Hayvan Davranışları ve Refahı 1-4 Arası Üniteler 1-10 Arası Üniteler
2 Hijyen ve Sanitasyon 1-4 Arası Üniteler 1-9 Arası Üniteler
2 Temel Veteriner Biyokimya 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
2 Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 1-5 Arası Üniteler 1-10 Arası Üniteler
2 Temel Veteriner Parazitoloji 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler
2 Veteriner Laboratuvar Teknikleri ve Prensipleri 1-4 Arası Üniteler 1-10 Arası Üniteler
2 Almanca II 11-15 Arası Üniteler 11-20 Arası Üniteler
2 Fransızca II 1-4 Arası Üniteler 1-9 Arası Üniteler
2 İngilizce II 1-6 Arası Üniteler 1-12 Arası Üniteler
2 Temel Bilgi Teknolojıleri II 1-4 Arası Üniteler 1-8 Arası Üniteler

 

Sınav İçin Açıklama

Ara sınavda sorulan 20 sorunun dağılımı her üniteye eşit olduğundan 4 ünitelik bir ara sınavda her üniteden 5 soru, yada 5 ünitelik bir sınavdan her üniteye 4 soru düşmektedir.

Ayrıca her dersin dönem sonu sınavına ara sınav konularıda dahil olup bu konuların ağırlığı yaklaşık %30 olmaktadır. Yani 20 soruluk dönem sonu sınavının 6 sorusu ara sınav konularından sorularında çıkmaktadır.